Statsfinanserna på plus redan nästa år

DN skriver:

Sveriges statsfinanser når nästan balans under 2010. Underskottet stannar vid fem miljarder kronor, spår Riksgälden i ny prognos. För 2011 och 2012 räknar Riksgälden med ett budgetöverskott på 18 respektive 78 miljarder kronor.

Detta bekräftar återigen bilden att Sverige är ett lysande undantag i ett Europa som brottas med gigantiska budgetunderskott och stora nedskärningspaket. Av EU:s nära 500 miljoner invånare lever 10 (tio!) miljoner i länder som inte planerar stora besparingar eller skattehöjningar. Nio miljoner av dessa bor i Sverige, resterande i Estland och Luxemburg. Vårt land har just nu västvärldens starkaste ekonomiska utveckling.

”Herr minister, hur känner man sig när man är bäst i klassen?”

Det frågade Süddeutsche Zeitung finansminister Anders Borg på försommaren.

”Bäst i klassen!”,

utropade Dagens Industri på en förstasida i våras. Låt oss njuta lite mer av det som står i Süddeutsche Zeitung:

”Sverige är ett litet mästerverk – ekonomin uppfyller stabilitetspaktens krav. /…/ Sveriges finansminister Anders Borg kan skratta i dessa dagar. Enligt EU-kommissionen uppfyller hans ekonomi fortfarande kriterierna för stabilitetspakten. Det konststycket är det i övrigt bara Estland som lyckas med. /…/ Den svenske finansministern Anders Borg bringade redan långt före krisen ordning i sitt lands finanser.”

Stabilitetspakten som nämns är det regelverk som gäller för länder som har eller vill införa euron som valuta. För att uppfylla stabilitetspaktens krav ska man ha ett budgetunderskott som inte överstiger tre procent av bruttonationalprodukten (BNP) och en statsskuld som inte överstiger 60 procent av BNP. Sveriges statsskuld motsvarade cirka 39 procent av BNP i slutet av 2009 – en lägre nivå än när Alliansregeringen tog över 2006. Vi har alltså lyckats amortera på statsskulden trots att världen upplevt den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. 2012 väntas den ha sjunkit till 29 procent av BNP, enligt Riksgäldens prognos.

När finanskrisen bröt ut hösten 2008 spåddes arbetslösheten i Sverige bli 12 procent 2010. I maj i år låg den siffran i stället på 8,8 procent och den är nu på väg nedåt.
Det som har hänt är något alldeles enastående. I en tid när Europas stora ekonomier – Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien – kämpar mot budgetunderskott av hisnande dimensioner och tvingas till smärtsamma sparpaket går Sverige mot strömmen och lyfts fram som ett europeiskt föregångsland.

Ingen tillfällighet
Det är ingen tillfällighet att det har blivit på det här sättet. Det är en följd av en tydlig, ansvarsfull och väl avvägd politik. Det finanspolitiska ramverket och reformeringen av pensionssystemet, som båda genomfördes efter blocköverskridande överenskommelser på 1990-talet, bidrog till att lägga grunden för återhämtningen efter det tidiga 1990-talets ekonomiska stålbad. Ramverket gör det svårare att öka statens utgifter och pensionssystemets konstruktion innebär att det inte kan gå med underskott – blir avgiftsinbetalningarna för låga sänks pensionerna.

Till detta kommer att Alliansen har bedrivit en mycket ansvarsfull ekonomisk politik, både under högkonjunkturåren 2006-2007 och under krisåren 2008-2010. Under de goda åren höll vi igen för att vara rustade om tiderna skulle bli sämre. De reformer som genomfördes, bl a sänkningen av inkomstskatterna för alla som jobbar, var till stor del finansierade genom utgiftsminskningar eller andra skatteökningar.

Värna välfärdens kärna
Under krisåren hade Sverige därför möjlighet att genomföra mycket omfattande stimulansåtgärder för att mildra krisens effekter och värna välfärdens kärna. Alliansen storsatsade på arbetsmarknadspolitik och på kraftigt ökade statsbidrag till kommuner och landsting för att motverka nedskärningar i välfärden. Politiken har varit framgångsrik. I kommuner och landsting är minskningen av antalet anställda knappt märkbar. Det handlar om i storleksordningen 5 000 anställda av en samlad personalstyrka som vida överstiger en miljon människor. Finanskrisen slog stenhårt mot industrin, men vi lyckades värna välfärden.

Däremot har regeringen lyckligtvis stått emot de höga ropen från oppositionen på än kraftigare stimulansåtgärder. De svenska socialdemokraterna lyfte tidigare fram Spanien som ett gott exempel på ett land som spenderade mycket för att lyfta ekonomin. Nu är Spanien ett av de länder som är nära en skuldkris av grekiska proportioner och inte längre ett land som socialdemokraterna vill att Sverige ska efterlikna.

Strukturreformer
Utöver en ansvarsfull krispolitik har Alliansen genomfört mycket betydelsefulla strukturreformer av svensk ekonomi och arbetsmarknad. Vi har återupprättat jobblinjen, vars kärna är att det ska bli mer lönsamt att arbeta och mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Det tycks ha haft effekt även under krisen, eftersom man ser att rörligheten på arbetsmarknaden tycks ha varit större än tidigare. Det gör också att Sverige står väl rustat nu när jobben kommer tillbaka och att risken för flaskhalsar till följd av arbetskraftsbrist är mindre än förut. Det är viktigt att människor är beredda att flytta till de platser där jobben finns och är beredda att söka sig till de branscher där jobben växer fram. Sänkt skatt på arbetsinkomster är en central åtgärd för att människor ska vara redo att göra den extra ansträngningen.

Visst är arbetslösheten fortfarande för hög och visst finns det orosmoln i vår omgivning, men låt oss också gemensamt vara stolta över att Sverige är bäst i klassen.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s