Frihet och ansvar hör ihop

Frihet och ansvar är två nyckelord som beskriver hur jag ser på politik. De förutsätter varandra – det blir inte bra om man har det ena utan det andra. Låt mig förklara vad jag menar.

Friheten är en självklar utgångspunkt i mitt sätt att se på politiken. Friheten i form av yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, mötesfrihet, rörelsefrihet och andra medborgerliga friheter är förutsättningar för ett demokratiskt statsskick och också för att vi var och en ska kunna leva fullgoda liv. Hade vi inte rätten att t ex säga vår mening eller att åka vart vi ville skulle våra liv bli fattigare.
Frihet handlar också om att vi var och en ska i största möjliga mån ska kunna leva våra liv på det sätt vi själva önskar – välja vilket yrke vi vill arbeta med, välja vem vi vill gifta oss med, välja vad vi vill göra på vår fritid etc.

Marknadsekonomi
Frihet kan också handla om den ekonomiska friheten – vars och ens frihet att använda sina tillgångar på det sätt han eller hon önskar: köpa, sälja, starta företag osv. Den friheten är, tillsammans med bl a äganderätten, en av grundvalarna för marknadsekonomin.
Friheten att använda sina tillgångar är tätt sammanlänkad med friheten att forma sitt liv, eftersom pengar är ett av de viktigaste verktygen vi har för att påverka vår livssituation. Marknadsekonomin innebär bl a möjligheten att genom eget arbete (som anställd eller som företagare) skapa resurser. Beprövad erfarenhet lär oss också att marknadsekonomin är vida överlägsen planekonomin när det gäller att skapa tillväxt och välstånd, men då använder vi ett nyttoargument och inte ett frihetsargument för marknadsekonomin.
En känd definition av friheten, eller snarare frihetens gränser, är att man får göra vad man vill så länge det inte skadar någon annan. 1800-talsfilosofen Kant är en av dem som definierat friheten ungefär så. Det låter kanske bra, men det är ingen vidare vägledning till den som funderar på hur han ska leva sitt liv eller hur vi bygger ett gott samhälle. Man brukar kalla detta för ett negativt frihetsbegrepp – du vet vad du inte får göra, men inte vad som är bra att göra.
På det sättet blir Kants frihetsbegrepp tomt och delvis värdenihilistiskt – det spelar ingen roll vad du gör så länge du inte skadar någon, en viss handling (eller livsstil) är lika bra eller dålig som någon annan handling (eller livsstil). Eller, rättare sagt: ingen handling (eller livsstil) är vare sig bra eller dålig. Det kvittar vad du väljer.

Ansvaret ger friheten innehåll
För mig kommer här ansvarsbegreppet in och ger friheten ett innehåll. Att vara människa förpliktigar. Att man har fått ett liv här på jorden är något stort och fantastiskt och det förpliktigar. Att vara människa innebär att man ingår i olika gemenskaper, en del självvalda, en del som man föds in i eller växer in i successivt. Förpliktelser har man både gentemot sig själv och gentemot de gemenskaper man ingår i (t ex familjen, lokalsamhället och det svenska samhället).
Man har ett ansvar för att, så långt ens förmåga räcker, leva sitt liv på ett sådant sätt att man kan försörja sig själv. Det är inte rätt att strunta i skolan och ställa in sig på att försörja sig på försörjningsstöd (socialbidrag). Dels använder man inte sina kroppsliga och intellektuella förmågor till att själv utvecklas, dels försöker man inte bidra till det samhälle vi alla har gemensamt.
Man har också ett ansvar för sina närmaste, i första hand sina barn. Förutom att försörja sina barn har man ansvar för att de också i övrigt får en trygg uppväxt, t ex genom att ge dem kärlek. Blir man förälder är det inte godtagbart att använda sin individuella frihet till att göra sådant som man själv tycker är roligt, och lämna sina barn vind för våg. Under vissa faser av livet måste man sätta andras behov före ens egna, främst när barnen är små eftersom de är helt utlämnade till sina föräldrars omsorger. I sådana lägen har man inte i första hand ansvar för sig själv, utan i första hand för sina barn.

Inte göra allt man får
Man kan också uttrycka det så att man inte bör göra allt man får göra. I en rättsstat är allt tillåtet (lagligt) som inte är uttryckligen förbjudet, vilket innebär att det är ganska mycket i livet som i och för sig är tillåtet (lagligt). Visserligen står det i föräldrabalken att föräldrar har en skyldighet att ta hand om sina barn, men det är inte ett straffsanktionerat påbud, dvs man kan inte ställas inför rätta om man inte ägnar sina barn den tid och uppmärksamhet som de behöver och förtjänar. Så länge det inte rör sig om allvarlig vanvård kommer varken socialtjänsten eller polisen att ingripa. Man får alltså försumma sina barn – men man bör självklart inte göra det.
På motsvarande sätt har vi alla ett ansvar för hur vi agerar på marknaden, t ex som konsumenter eller producenter. Bara för att det inte är förbjudet att köpa duntäcken från länder, som har svårt att garantera att fåglarnas dun tas om hand på ett för fåglarna icke smärtsamt sätt, innebär inte det att det är moraliskt likgiltigt om man köper täckena eller inte. Genom att köpa täcken med dun från ”riskländer” bidrar man kanske till att en eventuell för djuren plågsam hantering fortlever.
När det gäller tryckfriheten är den förvisso inte helt utan ramar, men ramarna är mycket vida. Det är inte förbjudet att visa namn och bild på en misstänkt brottsling, men det är inte alltid lämpligt. Man bör inte göra allt man får, som sagt.
En viktig uppgift för politiken blir därmed att verka för så stor frihet som möjligt för så många människor som möjligt, samtidigt som politiken också bör främja ansvarstagande.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s