Fyra argument om statliga bolag

För ett par månader sedan enades de fyra oppositionspartierna i riksdagen – S, SD, MP och V – om att dra tillbaka tillståndet till regeringen att minska statens innehav i SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. Men vad kan det egentligen finnas för skäl till statligt ägande i näringslivet?

Det finns en del bolag som även en borgerlig företrädare kan tycka att staten med rätta ska fortsätta att äga. Det gäller bolag som har särskilda uppdrag i det allmännas tjänst och som inte verkar på konkurrensutsatta marknader. Göta kanalbolag är ett typexempel, med dess kulturhistoriskt viktiga uppdrag att ansvara för drift och underhåll av kanalen. Regeringen har också slagit fast att LKAB och aktiemajoriteten i Vattenfall inte ska säljas.
När vi talar om andra statliga eller delstatliga bolag som verkar på konkurrensutsatta marknader, t ex SBAB, Nordea och Telia, kommer saken i ett helt annat läge. Regeringen vill sälja bolagen och använda pengarna till att amortera på statsskulden. Oppositionen vill behålla bolagen i statens ägo. Låt oss analysera argumenten.

”Aktieutdelningen som staten får är högre än räntan på statens lån.”
Om detta argument kan man säga flera saker.
– Det bygger på att det är rimligt att ta kommersiella risker med skattebetalarnas pengar. Att avkastningen under något eller några år är god innebär ingen garanti för att det ska förbli så. Bankverksamhet är riskfylld. Swedbank höll på att råka riktigt illa ut härom året till följd av sin utlåning till Baltikum. Är man ägare ska man finnas där i både goda och dåliga tider. Staten är delägare i SAS och har på senare år tvingats skjuta till miljardbelopp i ägartillskott för att bolaget ska överleva.
– Det bygger också på att staten ska finansiera en del av sin verksamhet med hjälp av vinster på aktieplaceringar. Det är dock en alltför osäker inkomstkälla för min smak. Ena året får man in rejält med pengar, nästa år har vinsterna förbytts i förluster.
– Man kan också ställa frågan så här: om nu staten ska dra in ett antal miljarder varje år på aktieutdelningar, varför ska avkastningen genereras av just de bolag som staten just nu råkar äga? Borde inte staten köpa och sälja aktier på ett sätt som maximerar avkastningen? Borde inte staten låna upp mer pengar och köpa ännu fler företag? Sådan aktiespekulation med lånade pengar tror jag dock att de flesta skulle säga nej till. Ändå bygger argumentet ovan på just att staten ska äga aktier samtidigt som staten har lån på hundratals miljarder kronor, dvs aktiespekulation med lånade pengar.

”Staten ska använda sina bolag för att påverka de marknader där bolagen verkar.”
Det brukar t ex anföras att staten borde använda SBAB som ett verktyg för att öka konkurrensen på bolånemarknaden, till gagn för konsumenterna. Låt mig anföra två invändningar.
– Staten stiftar de lagar som gäller företag i allmänhet och företag i specifika branscher, t ex banker. Staten har tillsynsmyndigheter, t ex Finansinspektionen och Konsumentverket, som ska se till att dessa lagar följs. På detta sätt skapar staten spelregler och ser till att reglerna följs. Om staten dessutom ska vara en av spelarna på marknaden innebär detta att staten hamnar på två stolar: både spelarens och domarens. Detta är olämpligt, t ex ur rättssäkerhetssynpunkt. Hur ska andra marknadsaktörer kunna vara säkra på att Finansinspektionen inte ger statens banker en förmånligare behandling än andra banker får?
– Om statens företag ska kunna hålla lägre priser än andra företag måste de ha någon fördel som privata aktörer inte har, t ex lägre avkastningskrav eller lägre upplåningskostnader eftersom ägaren/staten aldrig kan gå i konkurs. Det innebär att staten snedvrider konkurrensen på marknaden, vilket är skadligt för ekonomins funktionssätt, motverkar privat företagande och i förlängningen är dåligt för konsumenterna.

”Staten ska inte avhända sig folkets tillgångar.”
Det här patriotiskt och känslomässigt färgade argumentet bygger på två felaktiga bilder.
– ”Staten blir fattigare av att sälja bolag.” Detta är fel eftersom statens förmögenhet varken blir större eller mindre. Staten säljer aktier och får pengar i stället. Nästa dag kan staten använda pengarna till att köpa tillbaka aktierna, om staten skulle vilja.
– ”Det är bra med ’folkägda’ företag, det är fint att äga tillsammans.” Ursäkta mig, men för mig är statliga företag socialism. Staten och kommunerna har vi för att lösa uppgifter som måste finansieras med skatter och lösas gemensamt, t ex skola, sjukvård och polisväsende – inte för att bedriva bankverksamhet eller tillverka sprit. Då vore det väl lika fint med statliga frisörer eller restauranger? Jag tror inte heller att svenska folket känner någon särskild gemenskap genom ägandet av SBAB eller Telia. De flesta uppfattar dem som företag bland andra företag.
Jag kan till nöds förstå argumentet om det gäller LKAB, dvs en rejäl bit av den svenska jordskorpan som ägts av staten sedan tidernas morgon, men SBAB:s hyrda kontorslokaler kan väl knappast vara en symbol för folkgemenskap?

”Det känns tryggt om staten har stora tillgångar i form av t ex företag.”
Mot detta kan man invända att staten aldrig kan gå i konkurs. Staten har alltid möjlighet att via skatter disponera alla tillgångar som finns i landet. I dagsläget har staten pengar upplånade för att kunna fortsätta äga företag som verkar på konkurrensutsatta, riskexponerade marknader. För mig är det mer stabilt om staten minskar sina lån och inte riskerar skattebetalarnas pengar i bank- eller telekomsektorn.
Vi har lärt oss av erfarenhet att socialism, dvs en statsstyrd ekonomi som domineras av statliga företag, inte fungerar. Välståndet blir lägre och friheten mindre. Privat företagande ger tillväxt och frihet. Statliga företag på konkurrensutsatta marknader är socialism. Därför ska de företagen säljas.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s