Två KU-ärenden som rör Östergötland

Igår presenterade riksdagens konstitutionsutskott (KU) sitt årliga granskningsbetänkande. Två av ärendena rör Östersjön och har därmed koppling till Östergötland.


Riksdagens konstitutionsutskott har till uppgift att granska om statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning har följt gällande rätt. KU har i år haft att granska 28 anmälningar från riksdagsledamöter mot olika ministrar och det är färre anmälningar än vanligt. Behandlingen av två anmälningar, som båda rör den amerikanska ambassadens eventuella övervakning av svenska medborgare i Sverige, flyttas fram till hösten för att utskottet ska hinna göra en grundlig undersökning.

De ärenden som rör Östersjön är följande.
Regeringens hantering av ett internationellt avtal om minskning av svavelutsläpp från fartyg som trafikerar Östersjön.
Ett enigt utskott konstaterar att fd infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) har handlagt ärendet i enlighet med gängse rutiner, men att det finns skäl att anlägga vissa synpunkter på dessa rutiner. En ordning som innebär att Sverige blir folkrättsligt bundet av en internationell överenskommelse, utan att regeringen genom ett regeringsbeslut tar ställning till avtalet, är otillfredsställande. Utskottet anser också att diarieföringen och dokumentationen i Regeringskansliet varit bristfällig och att dröjsmålet med att publicera avtalet i serien Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) framstår som orimligt långt.

Regeringens handlande i fråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt avfall i Östersjön.
Granskningen handlar om huruvida förutvarande och nuvarande regeringar har haft kännedom om uppgifter som varit av den karaktären att regeringarna borde ha agerat i enlighet med Sveriges folkrättsliga förpliktelser att ta hand om farligt avfall för att undvika miljöskador men underlåtit att göra det. Anmälan föranleddes av ett inslag i tv-programmet Uppdrag granskning. Utifrån den information som kommit fram i utskottets granskning finner ett enigt utskott dock inte att någon regering har underlåtit att agera i enlighet med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Informationen om dumpade vapen mm har varit vag och otillförlitlig.

Ledamöterna är oeniga om bedömningen i sex fall, varav fyra rör ärenden där S, SD, MP och V kommit till en gemensam ståndpunkt och därmed utgör utskottets majoritet.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s