Vad gör jag i Australien?

Från och med idag och en vecka framåt besöker hälften av ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, KU, Australien och den andra hälften gästar Sydafrika. Jag ingår i delegationen som är i Australien och landade i morse lokal tid i Sydney. På onsdag åker vi vidare till den federala huvudstaden Canberra. Vad är syftet med resor av det här slaget?

Att vara riksdagsledamot innebär förstås i första hand att arbeta med nationella politiska frågor. Det innebär dock inte att man saknar anledning att ha kontakter med parlamentsledamöter i andra länder – tvärtom. Jag är övertygad om att vi har mycket att lära av varandra och att alla är vinnare på ett allt mer omfattande utbyte av kunskap och erfarenheter över nationsgränserna.
Sveriges riksdag tar emot internationella besök flera gånger varje vecka. Talmannen välkomnar kungar, presidenter, premiärministrar och talmanskollegor, medan utskotten är värdar för delegationer från motsvarande utskott i andra parlament. Jag har vid ett antal tillfällen deltagit i samtal med besökande parlamentariker från konstitutionsutskottets ”systerutskott” i olika länder, Indonesien, Ryssland och Ungern för att nämna några.
På motsvarande sätt gör ledamöter av Sveriges riksdag en hel del besök i andra länder. De flesta resorna går förstås till andra europeiska länder, men varje utskott gör också varje mandatperiod en längre utlandsresa. Själv åkte jag för knappt fyra år sedan till Kanada och nu är jag alltså i Australien.
Om man läser kvällstidningarna kan man konstatera att de med jämna mellanrum försöker misstänkliggöra den här typen av resor, vanligen genom att måla ut dem som nöjesresor utan egentligt syfte. Jag tycker därför att det är viktigt att berätta vad ändamålen med resorna är och hur vårt program ser ut.
Resorna handlar om att vi ska samla på oss kunskaper och erfarenheter som vi har nytta av i vårt fortsatta riksdagsarbete, men också om att vi ska lära oss mer om utvecklingen i andra delar av världen. Vi ska också representera Sverige och knyta kontakter med parlamentariker och andra i det land vi besöker.

Stilla havs-regionen
Australien är ett land i Stilla havs-regionen, den region som kan komma att bli allra viktigast i världspolitiken och det tidigare än vi anar. Kina och Indien utvecklas mycket snabbt och är redan idag både ekonomiska och politiska stormakter. Australien, Nya Zeeland och USA är de enda västländerna i denna region och det är därför av stort intresse att få veta mer om hur australiensiska politiker ser på den framtida utvecklingen i området. Det är viktigt för oss att förstå vad som sker där.
Australiens ambassadör gästade nyligen konstitutionsutskottet för att ge oss aktuell information inför vår resa och han lyfte då fram att ett av de viktigaste inslagen i Australiens utrikespolitik är att försöka skapa ett institutionellt ramverk för samverkan mellan länderna i Stilla havs-området. I motsats till Europa, där EU har byggts upp, finns där idag inget starkt sådant ramverk, vilket innebär att situationen snabbt kan bli instabil om utvecklingen börjar gå i fel riktning.

Tryck- och yttrandefrihet
Konstitutionsutskottet har ansvar för bland annat granskning av regeringen, konstitutionella frågor inklusive frågor om tryck- och yttrandefrihet samt frågor rörande de nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, romer, judar, tornedalingar). Detta avspeglas också i vårt program i Australien.
Förutom allmänpolitiska diskussioner med australiensiska politiker – både i det federala parlamentet i Canberra och i delstatsparlamentet för New South Wales i Sydney – om exempelvis utvecklingen i Stilla havs-regionen ska vi besöka ett universitet för att diskutera konstitutionella frågor med en grupp professorer.
Vi ska också träffa australiensiska medieorganisationer för att diskutera tryck- och yttrandefrihet. Australien har ägnat sig en del åt att försöka censurera vissa saker på Internet, något som vore otänkbart i Sverige. Hur ser medierna på den framtida utvecklingen? Kanske har australiensarna intresse av att få veta mer om vår omfattande och väl beprövade tryck- och yttrandefrihetslagstiftning?
Vi ska därutöver besöka Australiens högsta domstol för att diskutera olika frågor. Jag kan tänka mig att exempelvis normprövning kommer upp, det vill säga i vilken utsträckning som en domstol kan åsidosätta en lag som riksdagen stiftat eller en förordning som regeringen beslutat om. Den 1 januari 2011 trädde förändringar i den svenska regeringsformen i kraft och de innebär ökade möjligheter för domstolarna att underkänna lagar och förordningar om de strider mot våra grundlagar – hur arbetar man med sådana frågor i Australien?

Aboriginerna
Vi kommer även att möta en biträdande minister som har ansvar för bland annat aboriginfrågor. Australien har som bekant en bitvis mörk historia när det gäller relationen till ursprungsbefolkningarna, främst aboriginerna. De utsattes för olika former av övergrepp – inte helt olika de som en del grupper i Sverige utsattes för till och med 1960-talet – och för några år sedan bad premiärministern formellt om ursäkt för detta å statens vägnar. Kanske har vi en del att lära oss av australiensarna när det gäller hur man arbetar för att läka det förflutnas sår.
Programmet är späckat med ytterligare besök och möten och alla inslag känns relevanta och intressanta. Självklart är det en förmån att få representera Sverige vid den här typen av officiella besök, men jag och, vågar jag lova, mina kollegor anstränger oss för att både vara goda företrädare för Sverige och samla på oss så mycket ny kunskap, ny förståelse och nya infallsvinklar som möjligt.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s