Intressant offentlighetsarbete i Australien

Fredagen inleddes hos Office of the Australian Information Commissioner och vi togs emot av dr James Popple, Freedom of Information Commissioner samt hans Deputy Commissioner. (På bilden är James Popple nr 3 från vänster.)

Australian Information Commissioner är en federal myndighet som grundades 2010. (Delstaterna har egna myndigheter och regler på de olika områdena.) Myndigheten arbetar med:
– Integritetsfrågor.
– Allmänhetens tillgång till information.
– Information management policy.

Vårt besök fokuserades på tillgång till information, som är Popples ansvarsområde. Detta handlar om frågor som vi i Sverige hänför till offentlighetsprincipen, alltså envars rätt att få ut handlingar från offentliga myndigheter. Australien har intressanta system som förtjänar att jämföras med våra svenska regler. I vissa fall är svenska regler uppenbart bättre, men det australiensiska arbetet är ambitiöst och omfattande och förtjänar uppmärksamhet.

Popple ansvarar för bland annat:
– Granskning av beslut om tillgång till handlingar (fattade av ministrar och myndigheter) efter klagomål.
– Verka för ”open government” – öppenhet hos myndigheterna.
– Utfärdande av riktlinjer till myndigheter.

Freedom of information-lagstiftning infördes 1982. Det var då radikalt. Den ansågs dock senare inte fungera tillräckligt effektivt och därför reformerades lagstiftningen och den nya myndigheten skapades 2010.

The FOI Act (1982) reglerar:
– Rätten att se dokument.
– Korrigera personlig information i dokument.
– Kräva överprövning av myndighets eller ministers beslut om detta.

Syften med FOI Act (för alla – inte enbart för australiska medborgare):
– Öka allmänhetens delaktighet.
– Öka granskning, diskussion, kommentarer och översyn av statens verksamhet.
– Öka erkännandet av att statlig information är en nationell resurs.
– Främja allmänhetens tillgång till information snabbt och till lägsta kostnad.

Viktiga förändringar i lagen 2010:
– FOI-ansökningsprocess förbättrad. (Ingen ansökningsavgift och minskade avgifter; de första fem timmarna av myndighetens arbete med att plocka fram den begärda informationen är gratis.)
– Undantag från öppenhet minskade.
– Lagen utvidgad till kontrakterade tillhandahållare av tjänster. Då vänder man sig till den myndighet som har ingått avtalet och köpt tjänsten och begär att få ut dokumenten. Då vänder sig myndigheten till företaget och begär dokumenten och lämnar dem till sökanden. Myndigheten måste i kontraktet skriva in en rätt att få del av dokument för utlämnande till allmänheten.
Dokumenten ska lämnas ut inom 30 dagar.

Undantag från öppenhet (exempel):
– Nationell säkerhet och internationella relationer.
– Regeringsdokument som ska övervägas av regeringen eller gjorts för att briefa en minister.
– Enforcement of law.
– Sekretessvillkor i lag.
– Handelshemligheter.
– Vallängder.

Det finns även villkorade undantag, där utgångspunkten är offentliggörande. Finns det allmänt intresse (public interest) av utlämnande av handlingen?
Public interest test:
– Faktorer som talar för utlämnande.
– Faktorer som talar mot utlämnande (personlig integritet m m).

Faktorer som är irrelevanta för prövningen (men som tidigare har åberopats för att neka utlämnande):
– Regeringen förlorar i förtroende eller generas.
– Tänkbart att dokumentet feltolkas eller missförstås.
– Författarens höga rang (minister etc).
– Tillgång kunde resultera i förvirring.

Myndigheterna måste ha en publiceringsplan avseende ett antal sorters information. Detta är särskilt viktigt med avseende på ”operationell information”, dvs information som stödjer de delar av myndighetens arbete som påverkar allmänheten. Den aktuella informationen ska publiceras på webbsida eller genom länk till annan webbsida eller genom att upplysa om hur man kan få del av dokumenten.

Publiceringslogg
Myndigheter och ministrar måste publicera information om hanterade FOI-ansökningar inom 10 arbetsdagar.

Principer om öppen information om offenlig sektor:
1. Öppen tillgång till information.
2. Göra samhället delaktigt.
3. Effektiv informationshantering.
4. Stabil hantering av information som en tillgång.
5. Information ska vara möjlig att finna och använda.
6. Tydliga återanvändningsrättigheter.
7. Lämpliga avgifter.
8. Transparent process för klagomål/överklaganden.

Användning och kostnader
2010-11: 23 500 förfrågningar. Därav knappt 5000 om annat än personlig information, dvs 80 procent rör personlig information om sökanden själv. De som rör annat än personlig information har ökat med 48 procent på ett år och det har ökat kostnaderna, eftersom denna information kräver noggrannare prövning innan utlämnande. Kostnaderna har också ökat med anledning av omställning och utbildning i samband med 2010 års lagändringar.
Toppår 2003-04: 43 000.
Det minskade antalet beror på att många myndigheter har gjort personlig information lättare tillgänglig utanför FOI-systemet.
Kostnad för hantering av FOI-systemet hos alla myndigheter sammantaget: 36,3 miljoner AUD år 2010-11, enligt myndigheterna. 600 000 AUD tas in i avgifter, dvs 1,68 procent.

Man har rätt att vara anonym när man söker och skälen till ansökan får inte vägas in när myndigheten fattar beslut om utlämnande.
Nära 300 myndigheter omfattas, men vissa myndigheter är undantagna (t ex säkerhetstjänsten). Domstolar omfattas (men inte t ex utkast till domar).

Whistleblowerlagstiftning är på väg att utarbetas (jfr den svenska meddelarfriheten). Den ska bli tillämplig om det är rimligt att lämna ut uppgiften och den läcks för public interest.

Instansordning:
Myndighetens beslut kan överklagas till FIC. Beslutet kan sedan överklagas till Administrative Court och sedan till Federal Court.

De flesta offentliga tjänstemän tyckte att reformerna var dåliga, men det har fungerat väl.

Diarieföring ser olika ut på olika myndigheter.

Läs mer på: www.oaic.gov.au

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s