Statlig styrning och ansvarsutkrävande

Statlig styrning och ansvarsutkrävande
Finansutskottet, konstitutionsutskottet och Riksbankens jubileumsfond (RJ) håller seminarium om statlig styrning och ansvarsutkrävande. Här följer ett referat av inledningen och professor Olof Peterssons anförande. På bilden ovan ses Olof Petersson, finansutskottets ordförande Anna Kinberg Batra (M), KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) och KU:s vice ordförande Per Bill (M).

Inledning – professor Daniel Tarschys, ordförande i RJ:s styrelse
Ansvarsutkrävande är ständigt aktuellt och hur det går till leder till fler frågor än svar.
Många relevanta relationer:
Relationen politiker – tjänstemän
Relationen nuvarande beslutsfattare – tidigare beslutsfattare
Relationen upphandlare – företag

Politisk makt med oklart ansvar, professor Olof Petersson
De problem som uppstår när man överlåter makt. Vad har hänt sedan år 2000?
All offentlig makt i Sverige utgår från folket (RF 1:1) – vart tar den sedan vägen?
Några förutsättningar:
– Tydlig uppgiftsfördelning.
– Uppföljning av hur det fungerar.
– Möjlighet att rätta till om någon gör fel – t ex sanktioner. Ansvarsutkrävande.

Maktutredningen kom 1990. Agrar ämbetsmannastat, jämförelsevis svagt rättsväsende, Boströms statsidealism m m förklarade det svaga ansvarsutkrävandet.

Lindbeckkommissionens rapport 1993: ekonomins kris är också politikens kris. 113 förslag. Ändra institutionerna så den ekonomiska politiken kunde uppfylla grundläggande krav, bl a renodla uppgifter (renodla regeringens strategiskt styrande roll, stärka riksdagens granskningsmakt, tydligare gräns regering-myndigheter, förtydliga den lokala självstyrelsen, separera intresseorganisationerna från staten).

SNS-rapport med ekonomer och samhällsvetare (Lindbeck II, dvs Lindbeckkommissionens ledamöter) år 2000 hette också ”Politisk makt med oklart ansvar”. Den kom fram till:
Problem på många områden – uppgiftsfördelning:
– Regering – förvaltningsmyndigheter.
– Staten – kommunerna.
– Medlemsstaterna – EU.
Problem – uppföljning:
– Inte tillräckligt professionell och oberoende revision.
Problem – ansvarsutkrävande:
– Oklart vem som bär ansvar.

Det följande är ett referat av Olof Peterssons beskrivning av rapportens viktigaste punkter.
Vad är ett val?
– Väljarna tar ställning till ett antal löften, framåtblickande. Politikern måste leverera dem, dvs bakåtblickande mot valmanifestet.
– Väljarna blickar bakåt: har regeringen skött sig? Politikern blickar framåt mot nästa val – hur kommer vi att bedömas?

I nya RF: ett steg mot positiv parlamentarism i och med obligatorisk statsministeromröstning efter varje val.
Lindbeck II förespråkade antingen bevarande av negativ parlamentarism eller införande av fullt positiv parlamentarism där regeringen måste ha positivt stöd av en majoritet.
Riksrevisionens införande förutsatte att riksdagens och regeringens revisionsförmåga förstärktes, t ex genom revisionsutskott och bättre controllerfunktioner hos regeringen.
Starkare lagprövning – uppenbarhetsrekvisitet har tagits bort. 2000 års rapport förespråkade att prövningen av riksdagens lagar skulle göras av hög rättslig instans, men vi hade aldrig gått med på att alla myndigheter skulle kunna göra det.
Inför kommunal revision värd namnet, t ex genom ett nationellt kommunrevisionsverk, och göra revisionen till ett instrument för att stimulera effektivitet och jämförelser för kostnadsmedvetenhet.
Vi uppmärksammade inte tillräckligt problemet med korruption. Korruptionsrisker i Sverige: pragmatism och informella strukturer, utsuddade gränser mellan offentligt och privat. Å ena sidan strikta regler som underlättar ansvarsutkrävande och å andra sidan flexibilitet.
Redogörandeansvarande – offentliga tjänstemän var personligt betalningsansvariga om de gjorde ekonomiska misstag – avskaffades i början av 1960-talet.
Tre förutsättningar för korruptionsbekämpning:
– Maktdelning och kontroll.
– Ansvarsutkrävande fungerar.
– Mobilisera medborgarna för att arbeta för det allmänna bästa, en antimutkultur.

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s