Skriver på DN Debatt om monarkin

Samma dag som riksmötets öppnande ägde rum publicerades en debattartikel från Republikanska föreningen på DN Debatt. Budskapet var att talmannen borde be kungen stanna hemma och öppna riksmötet själv. Jag och ett par kollegor svarade så här på DN Debatt: http://www.dn.se/debatt/monarkin-har-bade-folkets-och-riksdagens-stod
Vi fick en replik mot oss och skrev ett svar på den som DN dock inte ville publicera, eftersom redaktionen ansåg att debatten var avslutad. Jag lägger ut svaret här i stället:

Mia Sydow Mölleby respekterar inte vår demokratiska ordning då hon menar att talmannen på eget initiativ abrupt bör avskaffa ett historiskt och folkligt förankrat statsskick. Folkstyre är bra, enligt Mia Sydow Mölleby, fast bara om man kommer till samma slutsats som Republikanska föreningen. Demokrati är alltså ok så länge folket inte tycker fel.

Riksdagsordningen har en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag och den paragraf som Sydow Mölleby hänvisar till är en huvudbestämmelse som endast kan ändras på samma sätt som grundlag. Det skulle vara direkt osmakligt om talmannen, som enligt riksdagsordningen är den som vid ”förhinder för statschefen” förklarar riksmötet öppnat, även skulle vara den som förhindrade statschefen från att närvara.

Sydow Mölleby gör en likaledes osmaklig jämförelse mellan bevarande av monarkin och införande av diskriminerande lagstiftning och menar att båda besluten är odemokratiska till sitt innehåll även om de fattas av en folkvald riksdag. Det är bra att hon och Vänsterpartiet håller med om att demokrati inte enbart handlar om formen – majoritetsbeslut – utan också om innehållet, till exempel att riksdagen inte får fatta beslut vars innehåll strider mot de medborgerliga fri- och rättigheterna i regeringsformen eller Europakonventionen. Länge såg den svenska vänstern med misstanke på fri- och rättighetskataloger som man menade kringskar politikernas makt allt för mycket. Hennes jämförelse haltar dock. Det finns principer som förbjuder diskriminering, men det finns ingen grundläggande, demokratisk princip som säger att beslut om nationella symboler, inklusive vem som ska inneha ett representativt ämbete utan politisk makt, måste omprövas regelbundet av folket eller parlamentet. Politikers mandat måste förnyas kontinuerligt för att säkerställa att politiken har folkets stöd, men statschefen kan utföra sitt uppdrag som samlande gestalt för Sverige på ett bättre sätt om ämbetet innehas under lång tid och utan en återkommande politisk valprocess.

Hon återkommer, utan att kommentera våra invändningar, till att hon i monarkin ser en kontinuitet med ett odemokratiskt samhälle och hon påstår att monarkin inte går ihop med de värden som förenar det svenska folket. Vad monarkin symboliserar och vilka värden den bär upp är en av de centrala konfliktfrågorna mellan anhängare av och motståndare till monarkin. Vi ser dagens monarki som en levande illustration av den fredliga samhällsutveckling som vi har haft i Sverige och som skiljer oss från många andra länder. Äldre tiders monarker var politiska makthavare. Efter fredliga reformer ligger den politiska makten hos riksdag och regering, medan monarken är en samlande gestalt för hela Sverige och alla svenskar och en bärare av sådana värden som förenar oss alla. Kungen sade så här i sitt tal vid riksmötets öppnande: ”Sverige är också en rättsstat som betonar alla människors lika värde. En demokrati med yttrandefrihet och tryckfrihet. Ett land där vi vill att alla skall ha möjlighet till bra utbildning och sysselsättning, och att få den sjukvård och omsorg vi behöver. I Sverige har vi också länge visat omtanke om vår natur och miljö. /…/ Raoul Wallenberg uppmärksammas i år världen över. Det sker med aktiviteter där värden som tolerans, kampen för de mänskliga rättigheterna, individuellt ansvar, personligt mod och styrkan att våga stå upp för andra är genomgående teman.”

Väljer man att i detta se en kontinuitet med ett odemokratiskt samhälle får man uppbåda en hel del illvilja.

Det finns många andra anledningar till att vilja behålla vårt statsskick. En vald statschef är med största sannolikhet dyrare. En president kan inte heller stärka och upprätthålla varumärket Sverige som vår kungafamilj kan. Den historiska grunden, den levande traditionen och den tilldragande kraft som monarkin har ger dagens statschef och hans familj en unik plattform att verka från. Kungen/Drottningen är en samlande nationell symbol som kan representera hela Sverige just för att ämbetet inte kringgärdas av politiska konflikter.

Det vet vi och det håller majoriteten av svenska folket med om. Folket vill inte förändra statsskicket. Vi önskar att Republikanska föreningen respekterade detta och inte genom uppmaning till krumbukter i demokratins tassemarker försökte smyga in sin agenda i våra grundlagsreglerade ceremonier.

PER BILL
Vice ordförande (M) i riksdagens konstitutionsutskott
ANDREAS NORLÉN
Riksdagsledamot (M) i konstitutionsutskottet
CECILIA MAGNUSSON
Riksdagsledamot (M) i kulturutskottet

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Skriver på DN Debatt om monarkin

 1. Per Kjellén skriver:

  Att det finns lagar som är ett mellanting mellan grundlag och ”vanlig lag” (vad är det?) borde vara något som demokratiskt sinnade riksdagsledamöter omedelbart borde rätta till.

  Har Sydow Mölleby rätt eller fel när paragrafen i Riksdagsordningen ger talmannen möjlighet att inte be statschefen öppna riksmötet. Betyder ordet ‘hemställa’ att statschefen skall öppna riksmötet?

  Ni skriver, ”vem som ska inneha ett representativt ämbete utan politisk makt” och i sammanhanget måste detta uppfattas som att syfta på Kungen och i förekommande fall Drottningen. Ordet ämbete måste ha någon betydelse. Anser ni att Kungen innehar ett ämbete? I så fall vad innebär detta ämbete. Är detta ämbete knutet till det i alla demokratier normalt förekommande ämbetet kallat statschef? Vad syftar ‘representativt’ på? I Regeringsformen finns inget som ger statschefen representativa uppgifter. (Att mottaga främmande länders ambassdörer kan knappast anses vara sådan representation som kan knytas till ämbetet statschef, eller vad tycker ni?)

  Anser ni det onödigt i en demokrati att innehavaren av ämbetet statschef erhåller medborgarnas mandat genom allmänt val vid på förhand angivna tidpunkter?

  Den enda form av monarki som kan accepteras eller tolereras i en demokrati är den konstituionella monarkin. Anser ni att den svenska monarkin uppfyller några av den konstitutionella monarkins villkor?

  Den verkligt allvarliga invändnigen mot den svenska monarkin är att statschefsämbetet innehas av statsministern i kombination med andra partipolitiskt valda institutioner. Denna konstruktion återfinns endast inom de så kallade folkdemokratierna. Ett liberaltkonservativt parti som moderaterna kallade sig borde med kraft ta ställning mot dessa bestämmelser i Regeringsformen.

  Ett parti som inte inser detta och som anser att grundlagen är underordnad vanlig lag hoppas jag inom sig har några som vill och vågar ta upp debatten om vårt statsskick.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s