Alliansen rustar ekonomin

Återger med glädje den debattartikel som finansministern m fl har i Dagens Industri idag, dagen då riksdagen röstar om budgetens utgiftsramar för 2013 och inriktningen av den ekonomiska politiken. Vi röstade för någon halvtimma sedan – alliansen vann!

När konjunkturen nu går in i ett svagare läge är det av central vikt att vi använder Sveriges starka position för att stärka ekonomin. Utvecklingen med en försvagning av konjunkturen under året är i stort i linje med den prognos som regeringen presenterade i budgetpropositionen. Nedåtriskerna för ytterligare försvagning visar sig allt tydligare. Alliansen valde därför att lägga en budget som dämpar krisens effekter och stärker förutsättningarna för en gradvis återhämtning och för nya jobbskapande investeringar.

Sverige har en stark position. Ekonomin har visat god motståndskraft jämfört med många andra EU-länders. Skuldnivån för de svenska offentliga finanserna har minskat under krisen medan den har skenat på många andra håll. Oberoende internationella expertorgan som IMF och OECD lyfter fram Sverige som ett föredöme. När andra länder står inför nedskärningar har Sverige möjlighet att investera.

Alliansens sjunde gemensamma budget innehåller därför investeringar i infrastruktur, forskning och innovation, företagande och unga människors jobbchanser. Arbetsmarknadspolitiken förstärks för att förbättra matchning och motverka långvarig arbetslöshet. Alliansen vidtar fördelningspolitiska åtgärder som höjt tilläggsbidrag för barn till studerande, höjt bostadstillägg för pensionärer och höjd grundnivå i föräldrapenningen. Skatten för pensionärer sänks för fjärde gången sedan 2006.

Regeringens ungdomspaket underlättar övergången mellan skola och arbetsliv och bidrar till att möta den svagare konjunkturen. Paketet inkluderar satsning på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen, arbetsmarknadspolitiska åtgärder som fler nystartsjobb samt en ökning av utbildningsplatserna inom exempelvis yrkeshögskolan, universitet och högskolor. Totalt satsar alliansen drygt 8 miljarder kronor mellan 2013 och 2016 för fler jobb för unga.

Enligt OECD är bolagsskatten den skatt som är mest skadlig för tillväxten. Sänkt bolagskatt gör fler investeringar i Sverige lönsamma och det blir attraktivare för företag att lokalisera verksamhet hit. Sammantaget lägger detta grunden för fler jobb och högre löner, såväl i de internationellt konkurrensutsatta företagen som hos underleverantörer och i andra delar av det lokala näringslivet. Därtill införs ett investeraravdrag som ger incitament för investeringar i mindre företag.

Mot en enig allians står fyra splittrade oppositionspartier vars enda gemensamma nämnare är politik som slår mot jobb och tillväxt. I en tid då Sverige är utsatt för effekterna av en vikande internationell efterfrågan föreslår oppositionspartierna skattehöjningar framförallt på arbete och produktion. Stefan Löfvens första budget innehåller skattehöjningar med 35 miljarder kronor, mer än vad både Mona Sahlin och Håkan Juholt föreslog. Oppositionspartiernas åtstramande politik slår mot möjligheterna att stärka den svenska ekonomin.

Särskilt svårt skulle Socialdemokraternas politik drabba unga. De skattehöjningar som de föreslår för att göra det dyrare och mindre lönsamt att anställa unga – fördubblade social­avgifter för unga och fördubblad restaurangmoms – är fyra gånger så stor som deras ungdomssatsning. En redan hög ungdomsarbetslöshet riskerar därmed att bli ännu högre. Hur skulle skattechocken för hushåll och företag leda till fler jobb i detta bekymmersamma konjunkturläge?

Sverige står inför stora utmaningar med svag global konjunktur och en allt tuffare internationell konkurrens. Sveriges starka position ska värnas och stärkas. När konjunkturen försvagas ska vi därför skjuta in energi i ekonomin med långsiktigt riktiga satsningar för varaktigt högre tillväxt och sysselsättning. Genom stärkt konkurrenskraft och förbättrad sammanhållning bygger Alliansen vidare på den ekonomiska politik som gjort Sverige till ett internationellt föredöme. Så tryggar vi jobben och välfärden i tider av ekonomisk oro i vår omvärld.

Anders Borg, finansminister (M)
Anna Kinberg Batra, finansutskottets ordförande (M)
Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesperson (FP)
Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson (C)
Anders Sellström, ekonomisk-politisk talesperson (KD)

Läs artikeln i sin helhet:

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s