En politik för tillväxt och jobb

Tidigare idag presenterade finansministern regeringens budgetproposition för 2014. Jobben står i fokus.

Satsningarna omfattar bland annat:

– Stärkt ekonomi för hushållen genom en förstärkning av jobbskatteavdraget, höjd gräns för statlig inkomstskatt och sänkt skatt för pensionärer

– Nya och bredare vägar in i arbetslivet för unga genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar, satsning på lärlingsutbildningar och yrkesprogram samt minskade socialavgifter för de yngsta och effektivare arbetsmarknadspolitiska åtgärder

– Bättre förutsättningar för långtidsarbetslösa att få jobb genom bland annat ytterligare satsningar på det särskilda anställningsstödet

– Bättre integration genom fler insatser för att underlätta etableringen för nyanlända, fler undervisningstimmar i svenska för nyanlända elever i årskurs 1-5, bättre möjlighet till kompletterande utbildning för akademiker och införandet av nystartszoner

– En mer flexibel och trygg arbetsmarknad genom statligt stöd vid korttidsarbete och åtgärder för stärkt omställningsförmåga på arbetsmarknaden

– Bättre möjligheter till uppföljning av jobbsökande och tydligare krav, bl.a. för de som deltar i arbetsmarknadspolitiska program

– Kunskapsfokus i skolan med bland annat mer undervisning i matematik, läxhjälp och åtgärder för att utveckla lärarnas kompetens och karriärmöjligheter

– Stimulans till forskning, innovation och entreprenörskap genom bland annat skatteincitament för FoU, likvärdiga skattevillkor för företagande och entreprenörskap samt minskad administrativ börda

– Bättre fungerande bostadsmarknad genom förenklingar av planprocessen och regelverket för nyproduktion av hyresrätter

– Ökat stöd till de ekonomiskt mest utsatta genom en höjning av det särskilda bidraget i bostadsbidraget, höjd inkomstgräns för bostadstillägg för ålderspensionärer samt införandet av en fritidspeng för barn

– Höjd kvalitet och effektivitet i sjukvård och omsorg genom en flerårig satsning på vård av personer med kroniska sjukdomar, fler platser på hälso- och sjukvårdsutbildningar samt bättre tillnyktringsverksamhet

Så här beskrivs budgeten av regeringen:

Regeringen fortsätter att arbeta för fler i arbete för att rusta Sverige inför framtiden. Tillsammans med de reformer vi genomfört sedan 2006 föreslår vi nu ytterligare åtgärder som ska göra Sverige till en ännu mer konkurrenskraftig ekonomi med höga välfärdsambitioner och minskad klimatpåverkan. Totalt föreslås satsningar på drygt 24 miljarder kronor i statens budget för 2014.

Sedan 2006 har regeringen arbetat för ett samhälle där människor ges möjlighet att forma sin egen vardag. Där arbete lönar sig och företag uppmuntras så att jobben blir fler. Där välfärden fungerar och finns när medborgarna behöver den. Med övertygelsen om att ökad sysselsättning, bättre utbildning och minskat utanförskap är bästa vägen till ökad välfärd och sammanhållning.

Sverige är ett av få EU-länder som under krisen förmått öka sysselsättningen och samtidigt ha starka offentliga finanser och ett samhälle som håller samman. Ordning och reda i de offentliga finanserna har upprätthållit förtroendet för svensk ekonomi, skyddat landet från krisens värsta härjningar och möjliggjort reformer för fler i arbete och förstärkt välfärd.

De långsiktiga reformerna för att fler i Sverige ska ha ett arbete att gå till och utanförskapet ska minska har fått effekt. Sedan 2006 har sysselsättningen ökat med över 200 000 personer. Arbetslösheten har ökat till följd av den globala finans- och skuldkrisen, men mindre än man hade kunnat befara. Sverige är ett av de EU-länder som har lägst långtidsarbetslöshet. Utanförskapet har minskat med uppemot 200 000 personer och den snabba ökningen av skillnader i inkomst åren före 2006 har bromsats upp.

Även om det är tydligt att den svenska arbetslösheten har ökat mindre än man kunde förvänta sig efter en sådan djup kris, så förväntas den inte börja sjunka stadigt förrän mot slutet av 2015. Med den prognos som ligger nu så kommer Sverige att gå igenom en längre period med lågkonjunktur än under början av 1990-talet. En så lång period med låg efterfrågan på arbetskraft ökar riskerna för att arbetslösheten förblir hög.

Till skillnad från många andra länder har den svenska regeringen större möjlighet att agera. Genom att hela tiden försiktigt ha navigerat genom krisen och inte äventyrat de offentliga finanserna har vi skapat ett förtroende som gör det möjligt att stimulera ekonomin. Sverige är ett av de medlemsländer i EU som har starkast offentliga finanser med relativt låg skuld och underskott i statsbudgeten.

Styrkan i Sveriges offentliga finanser ska användas för att stödja tillväxt och motverka att den höga arbetslöshet som följt i finanskrisens spår biter sig fast. Ansvaret på finanspolitiken att agera blir ännu större givet att räntorna redan är låga och att det därmed inte finns så stort utrymme för penningpolitiken att agera. Efter betydande satsningar i förra årets budget presenterar vi därför återigen ett omfattande paket.

Läs mer om budgetpropositionen på regeringen.se/budget.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s