Budgetdebatt i Motala – S räddas av AFA-pengarna och skjuter besparingsbehov framför sig

Jag deltar i budgetdebatten i kommunfullmäktige i Motala idag. Här är ett utdrag ur mitt anförande.

Motala är en fantastisk kommun: Vattnet gör oss till Östergötlands sjöstad. Den stolta industrihistorien – de riktigt stora industrierna finns inte kvar, men många mindre industriföretag gör att tillverkningsindustrin fortfarande är viktig för Motala. Infrastrukturen med miljardsatsningar på vägar och järnvägar ger oss förutsättningar för utveckling och framtidstro. Om detta är vi alla överens i den här församlingen, liksom om långsiktiga visioner för vår kommun. Visioner hör dock till det lättaste man kan ha i politiken. Utmaningen är att svara på hur-frågan: Hur ska vi nå våra fina visioner? När vi tittar på de två budgetförslag som ligger på fullmäktiges bord ser man tydliga skillnader i hur majoriteten och alliansen svarar på hur-frågan. Det är tydligt att majoriteten räddas av AFA-pengarna, dvs återbetalningen av premier för kollektivavtalsförsäkringar som kommunen tidigare betalat in. För Motalas del handlar det om cirka 100 miljoner kronor under några år. För hela kommunsektorn är det cirka 28 miljarder kronor. De här extrapengarna har i Motala kommun gått rakt in i driften, i stället för att användas på ett mer långsiktigt sätt. Det är också viktigt att notera att de här återbetalningarna beror på att långtidssjukskrivningarna har minskat påtagligt som en följd av alliansregeringens sjukförsäkringsreform. Det här är pengar som man trodde skulle behövas för att betala försäkringsersättning till långtidssjukskrivna. Nu blir färre sjukskrivna under lång tid och då kan pengarna betalas tillbaka. Vi har på senare tid sett att de korta sjukskrivningarna blir fler och det är oroande, men de långa sjukskrivningarna har minskat kraftigt och det gynnas Motala och övriga kommuner av.

Inför 2014 föreslår majoriteten ett ovanligt lågt resultat, endast 5,5 miljoner kronor, långt under de två procent av skatter och statsbidrag som är målsättningen. Dessutom stöttas resultatet av ytterligare 10 miljoner kronor i AFA-pengar. Visserligen lever man upp till tvåprocentsmålet om man ser till hela innevarande mandatperiod, men det faktum att man lägger sig på ett lågt resultat 2014 gör att man ser sig nödsakad att lägga ut generella och helt ospecificerade effektiviseringskrav på sammantaget 38 miljoner kronor 2015 och 2016. Majoriteten accepterar alltså ett lägre resultat än vanligt och skjuter besparingsbehov framför sig – är det en slump att detta sker inför valåret 2014?

Alliansens utgångspunkt är att kommunen ska leva upp till tvåprocentsmålet varje år och därför har vi lagt ut effektiviseringskrav redan 2014. Det är mer ansvarsfullt och långsiktigt. Vi vill se effektiviseringar för att klara resultatmålet, men också för att frigöra resurser till viktiga nysatsningar. Det innebär att ta ökad politisk kontroll över verksamheten och styra på ett tydligare sätt.

Det har i debatten påståtts att staten övervältrar kostnader på kommunerna. Jag vill därför framhålla att alliansregeringens satsningar på kommuner och landsting uppgår till betydande belopp. Det handlar om höjda generella statsbidrag och ett antal riktade statsbidrag för satsningar på bl.a. skolan och äldreomsorgen. 2014 kommer t.ex. Läslyftet för lärare som undervisar i svenska, Lärarlyftet II och Rektorslyftet förlängs, det kommer statsbidrag till läxhjälp och sommarskolor, undervisningstiden i svenska för nyanlända elever utökas och lärlingsutbildningens kvalitet och attraktivitet ska öka. Det handlar också om sänkta arbetsgivaravgifter, dels generellt, dels riktat. Redan halveringen av arbetsgivaravgifterna för unga anställda gav Motala kommun 8 miljoner kronor år 2012. Även regeringens allmänna ekonomiska politik har stor betydelse för kommunerna. Om Sveriges ekonomi växer med en procent extra ger det kommunsektorn 15 miljarder kronor, vilket innebär tiotals miljoner kronor för Motala kommun. Sverige har nu en god tillväxt och det framgår av kommunens budget att skatteintäkterna väntas öka med 50 miljoner kronor från 2013 till 2014.

Majoritetens budget för 2014 är svag. Alliansen står för en ansvarsfull budget som både håller kommunens ekonomi under kontroll och ger utrymme för nya satsningar. Jag yrkar därför bifall till alliansens budgetförslag.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s