Riksdagsdebatt om broavgifter

Ikväll genomfördes riksdagsdebatten om lagförslaget om ramverk för infrastrukturavgifter på väg. Både jag och Johan Andersson deltog. Vi var överens om att det är bra att det har blivit en uppgörelse mellan Motala kommun och staten om broavgifter och kommunens medfinansiering, men vi var oense om historiebeskrivningen. Här nedan finns mitt anförande i kammaren, där jag poängterar att min uppfattning är att Trafikverket och Näringsdepartementet hela tiden haft inriktningen att nå en ny överenskommelse med Motala kommun. Johan Andersson menade att det var oppositionspartiernas ”kidnappning” av regeringens proposition som gjorde att en överenskommelse kom till stånd. Detta var temat för våra replikskiften.

Debatten finns att se i riksdagens webb-tv här:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H101TU8&doctype=bet

Johan Andersson och jag kommer in på slutet. Det skriftliga protokollet med våra olika inlägg lär publiceras på webben under torsdagen, närmare bestämt här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/

Herr talman!

Som riksdagsledamot från Motala vill jag gärna framföra några kommentarer med anledning av den här debatten om det rättsliga ramverket för infrastrukturavgifter.

Låt mig slå fast att det är mycket glädjande att bron över Motalaviken äntligen är byggd och invigd. Det är något som Motalaborna och många andra har väntat på i mer än 70 år.

Bron har redan minskat den tunga trafiken genom Motala till gagn för både miljön och trafiksäkerheten och den är dessutom ett landmärke som bidrar till att skapa en positiv bild av staden.

Det är också mycket glädjande att det nu har nåtts en uppgörelse mellan staten och Motala kommun när det gäller avgiftsnivåerna och kommunens medfinansiering. Det avtal som 2009 ingicks mellan kommunen och dåvarande Vägverket var tyvärr delvis inte förenligt med EU-rätten, men tack vare ett aktivt och konstruktivt agerande från båda parter, inklusive Näringsdepartementet och infrastrukturministern, har nu en ny överenskommelse ingåtts. Uppgörelsen tillgodoser kommunens intresse av rimliga avgiftsnivåer och sänkt medfinansiering, samtidigt som Trafikverket kan genomföra riksdagens beslut att den lånefinansierade delen av projektet ska bekostas med broavgifter.

För historieskrivningens skull är det viktigt att slå fast några saker.

Utifrån den inblick jag har haft i processen är det tydligt att Trafikverket och Näringsdepartementet hela tiden haft inriktningen att nå en ny överenskommelse med Motala kommun. Jag har under 2013 haft kontakter under hand med Näringsdepartementet, inklusive infrastrukturministern, och för mig har det varit tydligt att regeringen har haft uppfattningen att staten inte ensidigt kunnat diktera villkoren för Motala kommun i de avseenden som reglerades i avtalet från 2009. Regeringen anser att avtalet mellan parterna var juridiskt bindande tills man kom fram till en ny överenskommelse, vilket man nu har gjort. Det är mycket bra.

Att Motalabron delvis skulle finansieras med avgifter var en förutsättning för att projektet skulle bli av. Det framgår som sagt av riksdagens beslut från riksmötet 2009/2010 att kapitalkostnaderna för lånen skulle bekostas med avgifter. Såväl Sveriges riksdag som ett enigt kommunfullmäktige i Motala ställde sig bakom detta redan för fyra år sedan och detta accepteras fortfarande av alla partier i fullmäktige i Motala.

Det är också viktigt att slå fast att det lagförslag som debatteras här idag inte säger om avgifter ska tas ut för den ena eller den andra bron. I den nya lagen ges i stället ett rättsligt ramverk för att hantera praktiska frågor, t.ex. hur broavgifter ska beräknas, när det har fastställts att avgifter ska tas ut. Avtalen mellan staten och de berörda kommunerna är alltså en sak, lagförslaget är något annat. Det är bra att kammaren nu i mycket bred enighet är redo att anta regeringens lagförslag i oförändrat skick, bortsett från en lagteknisk justering.

Det är också bra att regeringen tydligt sagt att även fordon från andra länder ska betala broavgifter, att en teknisk lösning för att åstadkomma detta är på väg fram och att avgifter för utländska fordon enligt planerna ska införas senast den 1 januari 2015, samtidigt som avgifterna för svenska fordon på Motalabron införs. Därigenom skapas i detta avseende rättvisa konkurrensförutsättningar mellan svenska åkeriföretag och åkerier från andra länder.

Med detta, herr talman, vill jag som Motalabo sammanfattningsvis uttrycka min glädje över att Motalabron är på plats, att bred enighet har uppnåtts om det rättsliga ramverket för avgiftsuttaget och att staten och Motala kommun har nått en rimlig överenskommelse om avgifter och medfinansiering.

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s