Östgötska riksdagsledamöter (M): Äntligen ny lagstiftning om flygbuller i Linköping!

För en liten stund sedan beslutade riksdagen att bifalla regeringens proposition med ny lagstiftning om buller i anslutning till bostadsbebyggelse. Syftet är att bättre samordna plan- och bygglagens och miljöbalkens regler och därigenom att undanröja de problem som i hög grad drabbat Linköping, där konflikten mellan Boverkets och Naturvårdsverkets allmänna råd för flygbuller har bromsat bostadsbebyggelse och hotat Saabs framtid. Vi moderata riksdagsledamöter från Östergötland har flera gånger motionerat i frågan och den här gången har vår motion blivit tillgodosedd. Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade avslag på regeringens förslag.

Gripenprojektet är av stort nationellt intresse. Att man i Linköping kan bygga tusentals nya bostäder är av stor betydelse för hela östgötaregionen. Tack vare den nya lagstiftningen kan Saab och Linköping fortsätta att utvecklas sida vid sida på det sätt som varit så framgångsrikt i över 60 år

Problemet har varit att Naturvårdsverkets allmänna råd från 2008 har använts vid miljöprövning av flygplatser (miljöbalken tillämpas), medan Boverkets allmänna råd från 2010 använts vid planering och bygglovsprövning av nya bostäder (plan- och bygglagen tillämpas). Konflikten har rört om kortvariga bullertoppar på mer än 70 decibel kan godtas i anslutning till bostäder. Boverket har sagt ja, Naturvårdsverket har sagt nej. När ett Gripenplan startar överstiger bullret 70 decibel inom ett stort område runt flygplanet, och eftersom planet rör sig fort sprids bullret över en stor yta. Det innebär att kortvariga ”bullertoppar” på mer än 70 decibel förekommer över stora delar av Linköpings stadskärna och kringliggande landsbygd. I flera fall på senare år har bygglov överklagats för bostäder i dessa områden (Tannefors, Bankekind m fl), med hänvisning till att riktvärdena för maximalt buller överskrids på de aktuella platserna. Byggloven har beviljats av Linköpings kommun och överklagats av Saab AB, eftersom Saab inte vill riskera att efter framtida miljötillståndsprövningar behöva begränsa sin verksamhet med hänvisning till flygbuller som överstiger riktvärdena kring nyuppförda bostäder.

Genom riksdagens beslut idag förbättras samordningen av reglerna i plan- och bygglagen och miljöbalken. Syftet är att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Vid tillsyn av omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten som huvudregel inte få besluta om förelägganden eller förbud om beräknade bullervärden har angetts i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden. Det innebär att om bullret från Saabs flygverksamhet har beaktats i detaljplanearbetet, när man planerat för nya bostäder, ska det inte vara möjligt att vid en senare miljöprövning begränsa Saabs verksamhet med hänvisning till flygbullret vid de nya bostäderna.

Alliansregeringen har nu undanröjt ett viktigt hinder för Linköpings utveckling och ett potentiellt hot mot Saabs verksamhet. Det är mycket glädjande. Jag är inte förvånad över att de tillväxt- och försvarsfientliga ledamöterna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej. Hur ska Socialdemokraterna, som röstade för regeringens förslag, kunna regera med de här båda partierna?

Handlingarna i ärendet finns här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/CU33/

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s