Budgetstriden handlar om jobben

När jag skriver det här är det tisdag kväll och Alliansens partiledare har gett Stefan Löfven beskedet att Alliansen står bakom sitt budgetalternativ och inte ser några förutsättningar för förhandlingar med regeringen om den ekonomiska politiken – skillnaderna är för stora mellan Alliansens budgetmotion som är bra för jobb och tillväxt och S-MP-regeringens budgetproposition vars främsta kännetecken är en skattechock på jobb och företag. Det är mycket viktigt att hålla fokus på vad som är huvudkonflikten i det händelseförlopp som nu äger rum: Synen på jobb, tillväxt och företagande.

Media har under de senaste veckorna helt dominerats av olika spelteoretiska diskussioner och noggranna analyser av mer eller mindre fantasifulla hypoteser om vad olika aktörer gör om det ena eller det andra inträffar. En sådan rapportering är förmodligen oundviklig i en situation som denna, men den upphetsade debatten om spelteori riskerar att göra att medborgarna får bilden av att politiskt arbete enbart handlar om taktik, manövrerande och spel utan koppling till innehållet i de politiska förslagen och så är det inte. Vad som nu utspelas inför öppen ridå är förvisso ett drama om regeringsmakten, men det är också – och i än högre grad – en strid om vilken ekonomisk politik som ska föras i Sverige.

Alliansen gick till val på en ekonomisk politik som bygger vidare på de många jobbskapande reformer som vi genomförde under åtta år i regeringsställning och som jag skrivit om många gånger. Det är en politik som syftar till att göra det mer lönsamt att arbeta (jobbskatteavdragen, a-kasseförändringarna), mer lönsamt att anställa (rut- och rot-avdragen, halverad restaurangmoms, lägre arbetsgivaravgifter, främst för grupper som har svårt att få jobb, t.ex. unga, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, nyanlända), mer lönsamt att starta och driva företag (regelförenklingar, lägre sjuklönekostnader, bättre fåmansbolagsbeskattning, fou-avdrag) och mer lönsamt att investera i Sverige (slopad förmögenhetsskatt, lägre bolagsskatt). Till detta kommer en arbetsmarknadspolitik med fokus på att hjälpa människor tillbaka i jobb snabbt, inte på att låsa in dem snabbt i långvariga arbetsmarknadsåtgärder som riskerar att minska deras jobbchanser, en sjukförsäkringspolitik med tydliga uppföljningstidpunkter för att säkra snabb rehabilitering och annan hjälp tillbaka till arbetslivet, en skolpolitik med fokus på kunskap, kvalitet och ordning för att ge våra unga bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, stora satsningar på kvalificerad forskning och stora investeringar i vägar, järnvägar, bredband och annan infrastruktur.

S-MP-regeringens budget, framförhandlad tillsammans med Vänsterpartiet, går på punkt efter punkt i rakt motsatt riktning. Skatten på lön ska höjas för alla som tjänar över en viss nivå, vilket ökar Sveriges redan höga marginalskatter och minskar drivkrafterna att välja arbete i stället för ledighet för många medel- och höginkomsttagare – det gör att mindre jobb blir utfört i Sverige. Arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år ska fördubblas. Arbetsgivaravgifterna för äldre ska höjas kraftigt. Rut-avdraget ska försämras. Sjukförsäkringens regler ska luckras upp, vilket kommer att öka sjukskrivningarna igen. Unga utan jobb ska låsas in i arbetsmarknadsåtgärder efter 90 dagar, trots att ungas arbetslöshetsperioder ofta är korta och att utvärderingar av liknande åtgärder på 1990-talet visat att det ofta skadar ungas chanser att få jobb om de snabbt skyfflas in i åtgärdsprogram i stället för att få stöd att söka jobb. Det finns inte ett enda förslag i budgetpropositionen som på ett konkret och mätbart sätt ger fler jobb. Däremot finns det ett antal förslag som på ett konkret och mätbart sätt ger färre jobb.

Mot bakgrund av detta – hur kan någon tycka att Alliansen ska lotsa Stefan Löfvens budget genom riksdagen? Vi sade från Alliansens sida redan före valet att vi, om vi skulle förlora valet, skulle presentera en gemensam, alternativ budgetmotion och rösta för den i riksdagen. Vi lade därför i november fram en budgetmotion med förslag som ger fler jobb, medan regeringens budget innebär en skattechock på jobb och företag. Vi kommer självklart att fortsätta stå bakom vår budgetmotion – dels eftersom det är vad vi har lovat våra väljare, dels eftersom den – i motsats till regeringens budget – innehåller förslag som är bra för jobb och tillväxt i Sverige. Det är inte oppositionens ansvar att lotsa regeringens budget genom riksdagen – sådan var Socialdemokraternas inställning hösten 2013 (upprepad flera gånger av bland andra Magdalena Andersson) och sådan är vår inställning nu.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s