Två berättelser i KU:s budgetbetänkande

Idag har riksdagen debatterat konstitutionsutskottets del av statsbudgeten, Utgiftsområde 1, Rikets styrelse. Här nedan följer mitt anförande.

Herr talman!

Det här betänkandet innehåller två berättelser.

Den ena är berättelsen om hur 12 miljarder kronor skapar ryggraden i den demokrati som är vår – demokratins infrastruktur – riksdag, regering, Regeringskansliet, hovet, Valmyndigheten, partierna. Om den berättelsen är vi ganska eniga i den här kammaren. Flertalet av de anslagsposter jag nämnde stöds av breda majoriteter här idag. Det visar att vi i Sveriges riksdag fortsatt tar gemensamt ansvar för att den centrala statsledningen ska fungera. Anslagen ser i huvudsak ut som tidigare år. Det finns några särskilda satsningar, bland annat en som innebär att extra resurser ska anslås till att förebygga och motverka våldsbejakande extremism. Det kan t.ex. handla om att förebygga rekrytering till såväl högerextrema och vänsterextrema rörelser som våldsbejakande islamism, inklusive åtgärder för att motverka att svenska medborgare reser till Syrien och Irak för att strida tillsammans med extremistgruppen IS.

I utskottet finns också brett stöd för ett tillkännagivande till regeringen om att Presstödsnämnden bör slås samman med Myndigheten för radio och tv och att förändringar i presstödsregleringen bör göras tidigare än aviserat, inte minst för att skapa likställdhet mellan pappersexemplar och elektroniska exemplar av en tidning.

Låt mig också på förekommen anledning framhålla betydelsen av anslagen till minoritetspolitiken, dvs politiken till stöd för de fem nationella minoriteterna: samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Det här är befolkningsgrupper som har levt i Sverige i århundraden, vars kultur är en del av det svenska kulturarvet och som har lika stor hemortsrätt här som någon annan. Som Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, säger i Svenska dagbladet idag: ”Att gå i synagogan, om man vill göra det, är ett hundra procent svenskt liv”.

Den andra berättelsen som finns i dagens betänkande är en del av den stora batalj om ekonomisk politik som rasar i svensk politik den här hösten – striden om hur verkligheten är beskaffad och hur samhällen och människor utvecklas. Den här bataljen har utkämpats i olika former under årtionden, men det var länge sedan den var så tydlig som just denna höst.

Det är bataljen om hur välstånd skapas och var den ekonomiska politikens tyngdpunkt ska ligga. Är det viktigaste att diskutera hur vi skapar förutsättningar för att ekonomin ska växa, så att välståndet ökar och vi får en större kaka att dela på, eller är det viktigaste hur den kaka vi redan har ska fördelas, även om det sker till priset av att den ekonomiska utvecklingen skadas så att det på sikt blir mindre att fördela?

Alliansen har under åtta år i regeringsställning för en jobbpolitik med tydliga mål. Det ska löna sig mer att arbeta i Sverige, men det ska också bli enklare och lönsammare att anställa, driva företag och investera i Sverige. Den här politiken har fungerat. Över 300 000 nya jobb har vuxit fram, nyföretagandet är stort och skatteintäkterna, även om man tar hänsyn till inflationen, är rekordhöga, vilket innebär att även anslagen till välfärdens verksamheter är rekordstora. Svensk ekonomi har vuxit snabbare än EU-genomsnittet, vilket innebär tiotals miljarder i ökade skatteintäkter, jämfört med om vi följt EU-snittet.

Den budget som vänsterregeringen lade fram byggde på en skattechock på jobb och företagande. Det skulle t.ex. bli dubbelt så höga skatter på att anställa unga, mycket dyrare att anställa äldre, försämrat rut-avdrag och högre inkomstskatter – och därmed minskade drivkrafter för arbete – för breda grupper. Det här en politik som – också enligt regeringens egen bedömning – leder till färre jobb, trots att det Sverige behöver är fler jobb. Det är åtgärder som visar på den tydliga konflikten mellan en vänsterregering som avfärdar behovet av positiva drivkrafter för att stimulera arbete, företagande och investeringar och som i stället är ensidigt inriktad på att fördela resurser utan tanke på hur resurserna ska fortsätta växa.

Den här dimensionen av den ekonomisk-politiska debatten påverkar även konstitutionsutskottets budgetdebatt idag. Regeringens och Vänsterpartiets skattechock på jobb och företagande gör givetvis att de i det korta perspektivet har mer skattepengar att dela ut. På Utgiftsområde 1 innebär det att vi från allianspartierna avvisar vissa satsningar som regeringen föreslog. Det innebär också att vi föreslår en besparing på 200 miljoner kronor på Regeringskansliet för att finansiera en del av den ökning av försvarsanslaget som vi vill se. Vi lovar inte allt till alla. Vi höjer inte skatterna på jobb och företagande. Därför måste vi hålla i pengarna och omfördela, när vi vill göra satsningar på vissa områden. Vi har gjort bedömningen att det är av central betydelse i en orolig tid att öka anslagen till vårt försvar och vi väljer därför att öka anslaget till försvaret och i stället minska anslaget till regeringens kansli från 6,9 miljarder till 6,7 miljarder.

På så vis, herr/fru talman, är KU:s budgetbetänkande idag en illustration av både det som har brett stöd i den här kammaren – omsorgen om våra demokratiska institutioner – och av det som skiljer oss åt – synen på hur jobb och välstånd växer fram och där vänsterregeringens skattechock på jobb och företagande och löften om allt till alla står mot Alliansen som slår vakt om arbetslinjen, står upp för att det ska löna sig att arbeta, anställa, driva företag och investera och som har förmågan att välja, i det här fallet mellan anslag till Regeringskansliet och ökade satsningar på vårt försvar. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets betänkande.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s