KU har föreslagit ny JO

Ett lite ovanligt uppdrag inledde dagen. Jag har just för kammaren föredragit konstitutionsutskottets enhälliga förslag att välja kammarrättspresident Stefan Holgersson till Sveriges 63:e justitieombudsman. Här är mitt anförande, där jag försökte knyta ihop historien och nutiden och peka på JO:s viktiga roll som garant för en rättssäker förvaltning.

I egenskap av ordförande för riksdagens KU är det en stor glädje för mig att för kammaren få presentera utskottets enhälliga förslag till ny JO.

Låt mig dock först få erinra kammaren om att det i år är 207 år sedan JO-ämbetet inrättades och 206 år sedan riksdagen år 1810 valde den första JO:n, Lars Augustin Mannerheim. Alltsedan dess har justitieombudsmannen haft uppgiften att utöva tillsyn över myndigheterna och säkerställa att de följer lagar och andra bestämmelser i sin verksamhet. Den verksamheten är en del av riksdagens kontrollmakt och en viktig kraft för att hög kvalitet och rättssäkerhet ska råda i den offentliga förvaltningen.

JO-ämbetet är, liksom KU, en produkt av 1809 års statsvälvning. Genom statskuppen på Stockholms slott den 13 mars 1809 avsattes Gustav IV Adolf och därmed avslutades det gustavianska enväldet. I den nya grundlag som utarbetades, 1809 års RF, skapades flera verktyg för att granska och balansera regeringens makt. KU inrättades och fick uppdraget att granska regeringen, medan JO inrättades för att å medborgarnas vägnar granska förvaltningen.

En annan produkt av 1809 är Fänrik Ståls Sägner, Johan Ludvig Runebergs stora epos om Finska kriget som slutade med att det svenska riket sprängdes och Finland tillföll Ryssland. Där finns en dikt som heter Landshövdingen och som just handlar om hur viktigt det är att staten och dess myndigheter följer lagen. Landshövdingen i dikten säger till en rysk general:

”Här är vår vapenlösa trygghet än,

Vår lag, vår stora skatt i lust i nöd;

Er härskare har lovat vörda den,

Den vädjar till hans stöd.”

En dag som denna, Förintelsens minnesdag, framstår det som särskilt viktigt att framhålla hur viktigt det är med en stat som lever upp till rättssäkerhetens krav och som värnar de mänskliga fri- och rättigheterna. Vi har sett alltför många exempel genom historien på hur illa det annars kan gå. Idag minns vi särskilt folkmordet i Nazityskland under Andra världskriget.

I vårt land har JO riksdagens uppdrag att säkerställa att staten förblir god, att myndigheterna och deras företrädare följer lagar och att den enskilde medborgaren får komma till sin rätt.

Konstitutionsutskottet föreslår justitieombudsman och riksdagen väljer. Det är ett viktigt beslut som bereds med stor omsorg i KU av en särskild beredningsdelegation. Vi har vidtagit åtgärder för att processen ska präglas av öppenhet och har bland annat annonserat i flera tidningar att rekryteringsprocessen har inletts.

KU har efter detta arbete beslutat föreslå att riksdagen till justitieombudsman ska välja Stefan Holgersson.

Han skulle i så fall tillträda den 1 april 2016 och bli den 63:e justitieombudsmannen sedan 1810. Från början valdes som bekant en JO, sedan utökades det till tre och numera väljs fyra justitieombudsmän för en period av fyra år.

Stefan Holgersson är född 1957 och är sedan 2014 president för Kammarrätten i Jönköping. Dessförinnan var Stefan Holgersson kammarrättslagman, vid Kammarrätten i Stockholm 2011–2014 och vid Kammarrätten i Göteborg 2009-2011. Stefan Holgersson har tidigare varit bland annat departementsråd och chef för enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor på Finansdepartementet. Han har även arbetat som bolagsjurist och chefsjurist i privat verksamhet.

Herr talman, konstitutionsutskottet föreslår alltså enhälligt att riksdagen till Sveriges 63:e justitieombudsman väljer Stefan Holgersson.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s