Riksdagsarbetet

En stor del av min tid tillbringar jag i riksdagshuset i Stockholm, även om jag har ambitionen att vara på plats i Östergötland minst en dag i veckan. Här kan du läsa mer om mitt arbete i riksdagen.

Det huvudsakliga arbetet på plats i riksdagen bedrivs inom ramen för det utskott där man sitter. Jag är sedan 2014 ordförande i riksdagens konstitutionsutskott (KU), där jag blev ledamot i februari 2009. Jag blev i slutet av 2008 tillfrågad om jag ville byta huvudutskott från civilutskottet (CU) till KU, eftersom man ville ha en jurist i den moderata KU-gruppen, och jag trivs mycket bra i KU. Uppgifterna är stimulerande och ställer krav på både analysförmåga och kreativitet.

Konstitutionsutskottets viktigaste uppgift är att granska regeringens och statsrådens arbete samt meddela riksdagen resultatet av sin granskning. Konstitutionsutskottet bereder också ärenden om grundlagarna och riksdagsordningen samt om lagstiftning i andra konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen och lagstiftning om radio och television. KU bereder även ärenden om riksdagen och vissa myndigheter som sorterar under riksdagen, om länsförvaltningen och Sveriges administrativa indelning samt om den kommunala självstyrelsen med mera. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse bereds av konstitutionsutskottet.

Varje vår granskar KU anmälningar från riksdagsledamöter mot enskilda statsråd. Det innebär att KU gör vad som närmast kan kallas en rättsutredning om de olika anmälningarna. KU försöker fastställa vad som har hänt, vilka regler som gäller för situationen i fråga och om statsrådet har följt reglerna eller inte. Eftersom jag är jurist känns detta som hemmaplan för mig.

Jag var 2006-2009 ledamot av riksdagens civilutskott (CU) och 2009-2010 ersättare i CU. CU arbetar med civilrättslig lagstiftning (avtalsrätt, köprätt, familjerätt, försäkringsrätt, arvsrätt m m), bostadspolitik, plan- och byggfrågor, konsumentpolitik m m. Mandatperioden 2006-2010 var jag även ersättare i riksdagens justitieutskott (JuU).

Läs mer om konstitutionsutskottet, civilutskottet och justitieutskottet här:
Konstitutionsutskottet
Civilutskottet
Justitieutskottet

DOMARNÄMNDEN
Sedan 2012 är jag ersättare i Domarnämnden. Domarnämndens uppgift är att ge regeringen förslag på vilka personer som ska utses till domare i Sveriges olika domstolar. Nämnden inrättades som en följd av reformeringen av regeringsformen som trädde i kraft 2011 och som bland annat syftade till att öka domstolsväsendets oberoende av den politiska makten. Det är en inriktning jag anser är riktig och viktig och jag är glad över möjligheten att få arbeta i Domarnämnden. Nämndens majoritet utgörs av kvalificerade jurister och därutöver finns två riksdagsledamöter, som har varsin personlig ersättare. Vi riksdagsledamöter i Domarnämnden väljs av riksdagen. Övriga ledamöter utses av regeringen.

Läs mer om Domarnämnden här:
Domarnämnden

INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR TILL REGERINGEN
En interpellation är en skriftlig fråga som ska besvaras muntligen av ministern vid en debatt i kammaren. I den debatten får alla ledamöter delta. Jag går upp i en del interpellationsdebatter som rör frågor som jag är intresserad av.
Här finns länkar till mina inlägg i interpellationsdebatter:
Andreas Norléns interpellationsdebatter

Man kan också ställa muntliga frågor till ministrar i kammaren i princip varje torsdag klockan 14. Här finns länkar till mina inlägg vid sådana frågestunder:
Andreas Norléns muntliga frågor

MOTIONER
Vi riksdagsledamöter har möjlighet att väcka förslag genom att lämna in motioner. Varje höst är det allmän motionstid under några veckor. Då kan vi motionera i alla ämnen som rör sådant som riksdagen har möjlighet att besluta om. Få motioner bifalls, men motioner kan vara ett bra sätt att aktualisera frågor på.

Läs mina motioner här:
Andreas Norléns motioner

ANFÖRANDEN
I riksdagsuppdraget ingår också att delta i debatter i kammaren (plenisalen). Man deltar i första hand i de debatter som rör det utskott man sitter i, men kan även delta i t.ex. torsdagarnas frågestund, då statsråden kommer till riksdagen för att svara på ledamöternas frågor (jfr ovan).

Andreas Norléns anföranden i riksdagen

Läs mina anföranden i riksdagens protokoll här:
Andreas Norléns anföranden i riksdagens protokoll

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s