Terrordådet i Orlando

I riksdagen debatterades idag KU:s granskning av regeringen. Jag inledde debatten med dessa ord om terrordådet i Orlando:

”Som ordförande i riksdagens konstitutionsutskott vill jag inleda denna debatt med att konstatera att KU är det utskott som anförtrotts vården om våra grundlagar, inklusive de mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter som slås fast där. Jag vill därför inledningsvis uppmärksamma det angrepp på också vårt samhälles värdegrund som ägde rum i Orlando i Florida igår.

Den granskning av regeringens arbete som KU nu har utfört, och som vi nu ska debattera, är en företeelse som vi i denna kammare ser som en självklar, närmast rutinartad del av vårt svenska, demokratiska samhällssystem, som ett naturligt utflöde av demokratiska principer om öppenhet och ansvarsutkrävande. Idén om en regering som har riksdagens förtroende och en riksdag som är vald av folket är grundläggande för den demokrati som är vår. Andra grundläggande principer i vårt demokratiska samhälle är rätten att tala och skyldigheten att låta andra komma till tals, rätten att ha en religion men också att avstå, rätten till sitt liv och sin frihet. Tillsammans bygger sådana centrala värderingar en värdegrund för vår stat och vårt samhälle som vi kan samlas kring, oavsett vad vi har för åsikter i andra frågor om religion och filosofi, politik och kultur.

Samtidigt vet vi att det finns människor, i vårt land och på andra platser, som inte accepterar den här värdegrunden, som inte accepterar demokratins och frihetens principer, utan som tvärtom är beredda att låta det besinningslösa våldet härja för att bekämpa vårt samhälle och vårt sätt att leva. Det senaste exemplet på det såg vi igår i Orlando i Florida.

Det verkar alltmer stå klart att massmordet som drabbade Orlando var ett islamistiskt inspirerat terrordåd – den här gången inte riktat mot slumpvis drabbade personer som råkade vistas på allmän plats, utan specifikt riktat mot HBTQ-personer. Det påminner oss därmed om att de militanta islamisterna inte enbart hatar västvärlden och allt den står för av frihet, demokrati och religiös mångfald, utan också särskilt hatar HBTQ-personer och deras livsstil. I deras värld finns ingen plats för tolerans, i deras värld underkastar man sig eller går under. När jag har skrivit om svenska värderingar den senaste tiden har jag främst lyft fram att kulturellt eller religiöst motiverat kvinnoförtryck och hedersförtryck aldrig kan accepteras. Terrordådet i Orlando visar behovet av att än tydligare måste lyfta fram homofobi i samma kontext. De som dödades i Orlando angreps inte för vilka individer de var, utan för att de tillhörde en viss grupp och bodde i ett visst land.

Sverige är ett land som har kommit långt i arbetet med att värna HBTQ-personers mänskliga rättigheter, men vi måste fortsätta att stå upp för de värden som vårt samhälle bygger på och utmana dem som propagerar för intolerans och förtryck. Låt därför sorgen över de liv som förlorats bidra till att ge kraft åt kampen för våra demokratiska värderingar och vår tro på alla människors lika värde.”

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Replik i MVT idag

Replik till Andersson (S), Egberth (S) och Gustafsson (S) (10/5).

Sverige har god ekonomisk tillväxt, som Andersson (S), Egberth (S) och Gustafsson (S) (10/5) skriver, men det är inte tack vare regeringen det nu går bra för Sverige. Att försämra förutsättningarna för jobbskapande och höja skatterna som regeringen ägnar sig åt kommer inte att gynna den svenska arbetsmarknaden. Redan nu känner många av den allt mer jobbfientliga och skattehöjande politiken, som regeringen för.

Socialdemokraterna skriver att de vill investera i vårt gemensamma. Det låter bra, men för att kakan som vi ska dela på ska växa behöver jobben bli fler och utanförskapet minska. Så blir det inte när regeringen konstant försämrar villkoren för att fler människor ska komma i arbete. Utan fler jobb blir det mindre skattepengar och mindre kaka att dela på för oss alla.

Hela artikeln hittar du här:

Regeringen låter bli att se fakta

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skriver i Aftonbladet om att vi måste våga prata om våra svenska normer

Den senaste tidens debatt om värderingar inom Miljöpartiet har fått stora konsekvenser för partiet. Men det får inte stanna där, för debatten är också ett tecken på ett bredare samhällsproblem: Sverige har länge haft svårt att hantera diskussionen om värdegrundsfrågor, att klart ta ställning mellan rätt och fel. Där behöver hela vårt samhälle en nystart.

Miljöpartiets kris utlöstes av Mehmet Kaplans samröre med islamistiska och fascistiska rörelser. Yasri Khan, som var föreslagen till MP:s partistyrelse, fick mycket kritik för att han vägrar ta kvinnor i hand. Därtill tog han i en tidigare paneldebatt inte tydligt avstånd från dödsstraff för ateistiska bloggare i Saudiarabien. Flera bilder har visats med miljöpartister som gör Rabia-tecknet, en symbol förknippad med den islamistiska organisationen Muslimska Brödraskapet. Kamal al Rifai, ordförande i Syriska föreningen och aktiv i Miljöpartiet i Burlöv, stod nyligen bakom en inbjudan till Malmö av salafisten och imamen al-Ouda, som kallat Förintelsen ”en myt av enorma proportioner”.

Hela artikeln hittar du här:

Vi måste våga prata om svenska normer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Wagnfabriken i Motala

wagnfabriken

Caroline Unéus och jag besökte idag Wagnfabriken i Motala, som flyttade till Motala från Tranås förra året. Roligt o viktigt att träffa jobbskapare o diskutera vad som behövs för att jobben ska bli fler.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök i Skänninge

Detta bildspel kräver JavaScript.

Carina Franzén, verksamhetsledare på arbetskooperativet Skänninge Återvinning, berättar om verksamheten för moderater på Östgötaresan. Syftet med detta sociala företag är att nå människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi utmanas och vi får inte ge vika

Det jag sade i riksdagen i februari under debatten om extremism och radikalisering känns sorgligt relevant idag: "Vi lever i en allvarsam och dramatisk tid, en tid när våra demokratiska värderingar och vårt sätt att leva utmanas, en tid när hatets och extremismens banérförare försöker vinna ungas hjärtan, en tid när vårt samhällskontrakt och vår samhällsgemenskap sätts på prov. Vi utmanas och vi får inte ge vika. Vi i den här kammaren får inte ge vika. Alla de miljontals männi…skor runt om i hela Sverige som står för demokrati, individens frihet, tolerans, öppenhet, jämställdhet och alla de andra värden som ligger till grund för vårt samhälle, de får inte ge vika. Vi måste utmana extremisternas förvridna världsbild och paranoida konspirationsteorier. Vi måste utmana hatet, illviljan och människoföraktet. Vi måste utmana de krafter som vill göra unga människor över hela Sverige till lydiga verktyg i en extremistisk kamp. Demokratin måste vinnas av varje ny generation och nu är det vi som håller i frihetens fackla – vi i den här kammaren, vi i det här landet. Den facklan ska vi hålla brinnande – för att det är rätt, för att det är gott och för att det är vår plikt". När vi lyser frid över offren i Bryssel måste vi samtidigt inse att kampen för frihet och demokrati är långtifrån över, i Belgien, i Sverige och i övriga delar av världen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi är skeptiska till storregioner

Peter Danielsson, 1:e vice partiordförande, och jag skriver idag i Dagens Samhälle om regeringens planer på storregioner. Artikeln finns här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-storregioner-maste-bygga-pa-bred-politisk-enighet-23192

Vi framhåller bland annat:

”En så genomgripande reform med stor betydelse för hur Sverige styrs och hur den svenska demokratin fungerar är en i hög grad grundlagsnära fråga. I Sverige har vi en lång och god tradition av bred samsyn över blockgränsen när vi förändrar politikens spelregler. Regeringen bör därför inte driva igenom bildandet av storregioner utan att det råder bred politisk enighet.

Moderaterna är skeptiska till den omfattande förändring som nu föreslås. Om förändringar i den regionala indelningen ska ske måste de motiveras i det enskilda fallet, bygga på tydlig medborgarnytta och ha stark förankring hos dem som faktiskt berörs: människor runtom i landet”.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar