Doktorsavhandling

Oskälighet och 36 § avtalslagen

Den 14 september 2004 disputerade jag vid Linköpings universitet på avhandlingen Oskälighet och 36 § avtalslagen. Till min stora glädje blev avhandlingen också godkänd av betygsnämnden och jag blev universitetets andra doktor i juridik (juris doktor, jur dr).

36 § avtalslagen, som stadgar att avtalsvillkor som är ”oskäliga” kan jämkas eller lämnas utan avseende, är en mycket omdiskuterad bestämmelse i svensk avtalsrätt. I synnerhet har den närmare innebörden av dess centrala oskälighetsrekvisit varit föremål för olika åsikter. Min avhandling syftar till att närmare bestämma innebörden som oskälighetsrekvisitet kan ges, med normativ etik som en kompletterande rättskälla och med beaktande av viss avtalsrättslig doktrin från andra europeiska länder samt Principles of European Contract Law.Jag identifierar bl a fem dygder, som jag menar är centrala för att man skall uppnå ”den goda avtalsrelationen”: rättrådighet, ärlighet, pålitlighet, lojalitet och omsorgsfullhet. Dessa dygder är för övrigt, enligt min uppfattning, viktiga för samhällslivet i allmänhet, inte endast för avtalsrelationen.Vill du ladda ner min avhandling i pdf-format, se nedan (totalt 446 sidor).På bilden får jag min doktorshatt av professor Per Linell vid promotionshögtiden i november 2005. Under en period efter disputationen var jag programansvarig för universitetets två juridiska program – Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, 180 poäng, samt Affärsjuridiska programmet, 160 poäng – men jag valde att avsluta det uppdraget för att istället satsa helhjärtat på familjeföretaget (se fliken Länstidningen Östergötland). Under hösten 2005 var jag gästlärare med 20 procents tjänstgöringsgrad vid universitetet och undervisade i bolagsrätt och fordringsrätt, men sedan dess har jag endast gjort enstaka gästspel. Jag brukar hålla en gästföreläsning under rubriken Regering och riksdag en gång om året för studenterna på de affärsjuridiska programmens kurs i offentlig rätt. Det är roligt att behålla den kontakten med det praktiska universitetsarbetet. Ladda ner min doktorsavhandling i pdf-format här (446 sidor):

Oskälighet och 36 § avtalslagen
Läs mer om Affärsjuridiska programmen här: http://www.iei.liu.se/affratt/affarsjuridiska-programmen?l=sv

Annonser

2 kommentarer till Doktorsavhandling

  1. Irma skriver:

    Tack för din förklaring på deontologisk och konsekvensetik. Jag läser teologisk etik icg ditt sätt att förklara var jättebra.
    Hälsningar
    /Irma

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s