Mycket bra Almedalstal av Anna Kinberg Batra

Det var härligt att se en trygg och stabil Anna Kinberg Batra i sitt Almedalstal slå hårt mot nazister, ta matchen med Löfven och ange vägen framåt: jobb, integration, trygghet. Kraftfullt när hon vände sig direkt till nazisterna i NMR: "Ni som bekämpar demokratin med hat och hot, ni som tar till våld mot andra, ni hatar allt Sverige står för. Åk härifrån, Sverigehatare!"

Hela talet finns på: moderaterna.se

Här finns en intressant analys från Dagens industri: http://www.di.se/nyheter/tobias-wikstrom-kinberg-batra-pa-ratt-vag/

Och en av Widar Andersson i Folkbladet: http://www.folkbladet.se/opinion/kinberg-batra-slapper-radslan-om4732710.aspx

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Våldsvänsterns härjningar i Hamburg

Våldsvänsterns fruktansvärda härjningar i Hamburg väcker till liv dystra minnen från Göteborg. Efter EU-toppmötet i Göteborg blev det slut med toppmöten i respektive ordförandeland. Säkerhetsaspekter var en bidragande orsak. Numera hålls som bekant alla toppmöten i Bryssel. Om inte världsledare kan träffas under fredliga former utan att vänsterextremister drar skövlande genom staden får vi en sämre och farligare värld.

Så här sade jag om vänsterextremister i en riksdagsdebatt för någon månad sedan (då jag vände mig till i tur och ordning vänsterextremister, högerextremister och extrema islamister): "Du som är vänsterextremist, du säger att du tror på rättvisa och jämlikhet, men i själva verket tror du på den starkes rätt och sätter dig själv före alla andra. Demokratin ger varje människa en röst, den tydligaste formen av jämlikhet – men du accepterar inte demokratin när du tycker att fel beslut fattas. Du är redo att använda våld och hot mot meningsmotståndare och poliser. När jag säger att polisens uppgift är att skydda de svaga mot övergrepp, så säger du ”all cops are bastards”. Men den som hatar polisen hatar också rättvisan, den som kastar sten på polisen kastar sten på de svaga. Den som föraktar demokratin föraktar också jämlikheten."

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Debatt i kammaren idag

NamnlösKU tillbringar dagen i kammaren med att debattera årets granskning av regeringen – för tredje året i rad ett i princip enigt betänkande, vilket är viktigt för KU:s trovärdighet och tyngden i KU:s slutsatser. Alla i KU-alliansen, som arbetat med frågorna under våren, deltar i debatten med utmärkta anföranden om de 12 olika ärenden där KU påpekar brister i regeringens arbete. Beatrice Ask, som valdes in i KU i torsdags, är också på plats – varmt välkommen!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

KU-kritik mot regeringen

KU presenterade nyligen sin granskning av regeringen. Bred enighet bakom alla slutsatser.

Hårdast KU-kritik mot Ygeman och Bah Kuhnke

Namnlös.png

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ilska och sorg efter terrordåd – men också trotsig beslutsamhet

Ilska och sorg är ord som ligger nära till hands efter lördagskvällens terrorattack i London, men det krävs också kraft, mod och viljestyrka för att besegra terrorismen. Winston Churchill uttryckte den trotsiga beslutsamhet som nu krävs i ett tal om luftangreppen på London: "If the lull is to end, if the storm is to renew itself, London will be ready, London will not flinch, London can take it again. /…/ We will have no truce or parley with you, or the grisly gang who work …your wicked will. You do your worst and we will do our best."

Attacken i London är på samma gång ett angrepp på vår demokrati och vårt sätt att leva och ett angrepp på enskilda människor som berövas livet eller får livet för alltid förstört eller förändrat. Dessa enskilda offer betyder dock ingenting för gärnningsmännen eller deras idelogiska inspiratörer eller eventuella uppdragsgivare – för dem är människoliv ingenting värda, annat än som verktyg för att sprida skräck och skapa polarisering. Det har sagts många gånger förut, men terroristerna och extremisterna får aldrig vinna. Europa har sett terrorism i olika ideologiska skepnader förut och har lyckats få bukt med den. Även om mycket återstår att klarlägga om attacken i London tyder det mesta på att det åter är islamistisk extremism som ligger bakom. Den islamistiska extremismen utgör för närvarande det största terrorhotet mot västerländska samhällen, inklusive Sverige. Den måste bekämpas med omfattande polisiära åtgärder, men också omfattande förebyggande arbete. Därför krävs fortsatt vaksamhet och beslutsamhet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inget åtal mot statsministern – men frågor kvar att granska

Konstitutionsutskottet beslutade i torsdags att inte inleda förundersökning mot statsministern för misstänkt brott mot tystnadsplikten, efter att han vid utskottets öppna, tv-sända utfrågning den 8 maj läste upp namn på länder som deltagit i en konferens i Stockholm. Deltagarlistan hade UD i tidigare kontakter med KU försett med sekretessmarkering. Det går inte på föreliggande material att utesluta att statsministern begått brott mot tystnadsplikten, men det eventuella brottet ä…r i så fall inte så allvarligt att det når upp till grundlagens krav på "grovt åsidosättande av tjänsteplikt", vilket är nivån för att åtal ska väckas mot statsråd för brott i tjänsten. Statsråd kan alltså begå lindrigare brott i tjänsten utan att åtalas för det, enligt grundlagen. Därför ska förundersökning inte inledas i det aktuella ärendet. Däremot finns många obesvarade frågor i saken och KU-alliansen anser därför att saken bör granskas av KU inom ramen för nästa ordinarie granskning av regeringen. Varför lämnade statsministern dessa uppgifter, var statsministern medveten om hemligstämpeln osv?

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Veterandagen blir allmän flaggdag

Min partikollega i konstitutionsutskottet Annicka Engblom kunde idag i riksdagens talarstol för andra gången yrka bifall till KU:s förslag att göra Veterandagen 29 maj till allmän flaggdag. Första gången, för DN dryg månad sedan, begärde S återremiss för att kunna ompröva sitt nej, som i andra vändan blev ett ja. Det är glädjande att till slut en bred majoritet biföll ett antal moderata motioner i denna viktiga fråga, som drivits med ihärdighet och bravur av just Annicka. Det är viktigt att vi hedrar och uppmärksammar de kvinnor och män, militärer och civilpersoner, som med livet som insats deltagit i internationella insatser för fred och frihet.

Läs gärna mer här:
http://www.nt.se/kultur-noje/riksdagen-veterandagen-ska-bli-ny-flaggdag-om4629268.aspx

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar