Debatt & insändare

2017-05-02 NT Insatser för äldre

2017-04-28 SvD M: Skärp straffen för brott med terrorkoppling

2017-04-22 Corren Svenska skogen är en fråga för Sverige

2017-04-03 Corren Flygskatt hämmar tillväxt och tillgänglighet

2017-03-30 NT Lägg ner AF

2017-03-09 SvD M: Vi behöver veta mer om våldsbejakande islamism

2017-02-20 NT Inskränkt frihet

2017-01-31 NT Alliansen främst

2017-01-24 Corren Flagga för veteraner

2017-01-20 MVT Värnar pensioner

2016-12-28 MVT Otydliga signaler om järnvägen

2016-11-21 MVT Vi vill se 2000 nya poliser i hela landet

2016-11-04 MVT Nöjd regering missar helt integrationen i budgeten

2016-10-26 NT Nöjd regering missar integrationen

2016-10-21 Corren Reformer är nödvändiga

2016-10-19 MVT Reformbehovet är påtagligt

2016-09-26 Corren Budgeten leder Sverige åt fel håll

2016-10-26 NT Regeringens budget leder fel

2016-08-24 NT Bidragstak för att det ska löna sig att arbeta

2016-06-10 Corren Rättsstaten får inte stå svarslös

2016-05-27 MVT Regeringen låter bli att se fakta

2016-05-20 NT Polisens utmaning kräver mer resurser

2016-05-13 Corren Sverige behöver en ny agenda

2016-05-02 MVT Sverige har tappat greppet om finanserna

2016-04-29 Corren Valet 2018 i sikte för alliansen

2016-04-20 NT Regeringens budget för Sverige åt fel håll

2016-04-04 MVT Så bygger vi Sverige starkare

2016-03-21 Corren Löfvens regering faller isär

2016-03-16 MVT KU bidrar till bättre regeringsarbete

2016-02-25 MVT Slopat ränteavdrag dyrt för hushållen

2016-01-26 Corren Värna demokratin

2015-12-03 MVT Löfven saknar svar på utmaningarna

2015-11-26 MVT Nu återupprättar vi arbetslinjen

2015-11-24 NT Nu återupprättar vi arbetslinjen

2015-11-05 NT Inför Rut-avdrag för flyttjänster

2015-11-04 Corren Hämmande skydd

2015-11-02 Flyttjänster ska omfattas av RUT

2015-10-08 Öppna för första jobbet

2015-09-27 Folkbladet Skärpta krav på försörjning

2015-09-25 NT Stora utmaningar kräver mer debatt

2015-09-23 Corren En besk återställare

2015-09-22 Folkbladet Budgetbluff om jobben

2015-09-21 MVT Socialdemokraternas jobbluff

2015-09-12 MVT Behövs skolplikt för nyanlända?

2015-09-14 NT Vi vill ta ansvar för hela Östergötland

2015-08-31 NT M:s åtgärder sänker trösklar

2015-08-28 Folkbladet Nya förslag om integrationen

2015-08-26 MVT AF ska ordna jobb inte bostad

2015-08-16 NT Moderaterna värnar båtlivet

2015-08-06 MVT Straffen för inbrott måste stå i proportion till skadan

2015-08-05 Corren Nato ett måste för Sverige

2015-08-05 Folkbladet Skärp straffen för inbrott

2015-07-22 NT Sverige bör sikta mot NATO-medlemskap

2015-07-23 Corren Reformpaket mot det nya utanförskapet

2015-07-10 NWT  Kritik utan ordet kritik

2015-07-01 Eskilstuna Kuriren KU-kritik kan uttryckas på olika sätt

2015-06-30 NT Pensionärer inga vinnare med S-regering

2015-06-19 MVT Fler jobb gör Sverige starkare

2015-06-18 Folkbladet Vi ger tydliga besked

2015-06-16 MVT De gröna ministrarna diskriminerar äldre

2015-06-10 NT Viktigt att ge unga en chans att få in en fot

2015-06-05 MVT Mer pengar till försvaret

2015-06-04 Expressen Finns skäl att KU inte varit enigt tidigare

2015-06-03 Folkbladet Viktig utredning om NATO

2015-06-02 Expressen KU sällan så kritiskt mot regeringen som nu

2015-05-12 Corren Brutna löften och höjd skatt

2015-05-06 MVT Missvisande siffror om pension

2014-04-30 MVT Unga hamnar utanför arbetsmarknaden

2015-04-15 Bred förankring av ekonomiska spelregler

2015-04-09 MVT Förstärk företagsklimatet

2015-04-08 Corren Bostadspolitik går i baklås

2015-04-04 MVT S löfte till pensionärer en bluff

2015-03-30 NT Vill ha åtgärder mot terrorism

2015-03-27 Corren S ger med en hand och tar med den andra

2015-03-20 Corren Sveket mot de äldre

2015-03-18 MVT Gott betyg för jobbpolitiken

2015-03-06 MVT Många utmaningar att hantera

2015-02-23 MVT Vi måste ha bästa brandförsvaret

2015-01-26 MVT Sverige och Östergötland kan mer

2015-01-17 Tre moderata löften

2015-01-12 Corren Hellre kompromiss än kaos

2014-12-30 SvD Det är en typisk svensk kompromiss

2014-12-09 Corren Komplicerat läge kräver samförstånd
2014-10-25 Corren Löfvens budget värre än befarat
2014-10-17 Corren Rädda valfriheten
2014-09-14 Corren Låt inte myter avgöra valet
2014-08-21 Corren Södertälje visar vägen
2014-08-05 DN Konstlad konflikt i synen på barnfrågor
2014-06-05 Corren http://www.corren.se/asikter/debatt/mp-hotar-jobb-och-valstand-7032174.aspx
2014-05-22 Folkbladet Vi vill skapa en verklig inre marknad för tjänster i EU
2014-04-25 Corren Fler ska få plats
2014-04-07 Corren Försvarsreform på rätt väg
2014-04-01 Eskilstuna-Kuriren Stålar för tomma SD-stolar
2014-03-28 NT Studentens ekonomi allt bättre
2014-03-10 Corren Vi stöder trotsigheten
2014-02-26 Corren Märk kött bättre
2014-02-25 NT Omslag i den svenska ekonomin
2014-02-20 MVT Budgeten är full av jobbsatsningar
2014-02-08 NT Rödgrön politik kostar pengar och jobb
2014-01-24 MVT Vilka hos polisen ska få sparken Johan Andersson?
2014-01-17 NT Hur gynnas vi av lastbilsskatten?
2014-01-14 MVT Andersson (S) åter ute på hal is
2014-01-14 Corren Vapenexport är svårt men viktigt
2013-12-15 VF Det bådar illa för framtiden
2013-12-09 Corren Sverige behöver nya paragrafen om sekretess
2013-11-25 NyTeknik ”För lätt att kränka patent”
2013-11-11 Dagens Juridik Anne Rambergs argumentation är högst diskutabel – nyansera kraven för tillträde till advokatyrket”
2013-11-11 SvD Nya M står för en inkluderande politik
2013-11-04 MVT S ser bakvänt på jobbmarknaden
2013-10-29 SvD Ny arbetarpolitik tar inte sikte på en grupp
2013-10-22 Corren Hot mot journalister bör straffas hårdare
2013-10-21 Folkbladet Svenskt vägval 2014
2013-10-04 MVT S saknar enhetlig politik för jobb
2013-09-16 BT Kungen som enande gestalt
2013-09-15 ST Kungen väcker intresse för viktiga samhällsfrågor
2013-09-03 Corren Monarkin – en kraft för ökad stabilitet
2013-09-03 NT Monarkin en stabiliserande kraft
2013-08-29 Folkbladet Polisen ska jaga näthatare
2013-08-26 Folkbladet Skyddet skärps för hotade kvinnor
2013-08-21 MVT Bättre skydd för hotade kvinnor
2013-08-14 Corren Låt polisen jaga näthatare
2013-08-14 Expressen Nils Funcke har fel om Saudigranskningen
2013-07-05 ST Regeringen var inte delaktig
2013-06-26 Västerbottens-Kuriren Regeringen var inte delaktig
2013-06-22 SvD Björn von Sydow dundrar in genom en öppen dörr
2013-06-18 Aftonbladet S undergräver KU:s ställning
2013-06-14 NT Lagstifta bort identitetsstölder
2013-06-10 SvD Behövs en seriös debatt om hur Eriksson leder KU
2013-06-05 SvD Eriksson offrar både saklighet och heder
2013-05-22 MVT Full sysselsättning är målet för M
2013-05-18 Corren Ge våldsutsatta ett bättre stöd
2013-05-16 Corren Sänkt skatt behövs för att locka till Boxholm
2013-04-23 The Local ‘Freeing Princess Estelle is a hollow argument’
2013-04-19 Newsmill Att vilja ”befria” kronarvingar är ett skenargument
2013-04-17 NWT En renässans för frihetens idéer
2013-04-10 SvD Reagan och Thatcher skapade en epok
2013-03-30 NT Hot och trakasserier ska aldrig accepteras
2013-03-25 MVT Skärp straffen för unga lagöverträdare
2013-02-28 NT Inte bara industrijobb som är värdefulla
2013-01-25 MVT Rätt att stödja finanspakten
2013-01-20 MVT Vi fick 5000 nya restaurangjobb
2013-01-07 NT Jobben kommer inte av sig själva

2012

2012-12-22 NT Varning för straffskatt på landet
2012-12-22 MVT M: Budgeten ger ekonomin en kick
2012-12-11 NT www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=8137251
2012-12-08 Corren Budgeten ger ekonomin energi
2012-11-19 NT Regeringen investerar i integration
2012-11-01 NT Regeringen satsar mer på rättsväsendet
2012-10-22 Corren Sänkt bolagsskatt gör Sverige attraktivt
2012-10-17 NT Opportunistiskt budgetutspel av S
2012-10-10 NT Mer vänsterpolitik med Löfven
2012-09-18 Corren Dubbelspåret är en viktig satsning
2012-09-05 Corren Regeringen aktiv i polisfrågan
2012-08-31 NT Sänkt moms fortsätter att skapa jobb
2012-08-04 NT Barnens trygghet är allas ansvarsområde
2012-07-23 Corren Bra satsning mot våldet
2012-07-07 NT Att bli bortgift under sommarlovet
2012-05-28 Corren Regler om mutbrott och korruption skärps
2012-05-23 Corren Färre lever i utanförskap
2012-05-22 NT Kontinuiteten är monarkins styrka
2012-05-09 Corren (S)kattechock mot unga
2012-03-31 NT Kraftfullt arbete mot brottslighet
2012-03-19 NT S-politiken är tydligen densamma
2012-02-28 NT Hur vårdar (S) Torekovskompromissen?
2012-02-23 Corren Undergräv inte hovets oberoende
2012-01-24 NT S vill utnyttja drevet mot kungen
2012-10-11 Corren (S)vajig ekonomisk politik

2011

2011-12-23 Corren Arbetslinje mot barnfattigdom
2011-12-22 Corren Otydliga besked
2011-12-13 NT Motverka gängbrott – samverka mer
2011-11-17 NT Alliansens arbetslinje fungerar
2011-10-29 NT En (S)vajig ekonomisk politik
2011-10-06 Corren Rehabgarantin minskar utanförskapet

2011-10-04 NT Sänk arbetsmarknadens trösklar
2011-09-22 NT En budget i en tid för ansvar
2011-09-10 NT Vi tar ansvar för barnfamiljerna
2011-09-08 NT Halverad restaurangmoms ger fler jobb
2011-09-03 Ölandsbladet Starkt utgångsläge för Sverige Ölandsbladet
2011-08-31 Corren Halverad moms på krogen ger unga jobb Corren
2011-08-29 MVT Unga måste få chans till jobb MVT
2011-08-23 Kinda-Posten Starkt utgångsläge för Sverige
2011-08-19 MVT Straffa föräldrar som gifter bort sina barn
2011-08-19 NT Sverige har ett starkt utgångsläge
2011-08-18 NT Straffa föräldrar som gifter bort barn
2011-08-10 Corren Skärp straffet för grov kvinnofridskränkning
2011-07-26 Corren Lägre skatt för vanliga löntagare
2011-07-23 NT Anmälningsplikt är inte lösningen
2011-07-11 Folkbladet Alla barn ska ha det bra
2011-07-06 Folkbladet Vi satsar mot kvinnovåld
2011-07-01 MVT Vi måste bekämpa familjevåldet
2011-06-28 NT Så bekämpas våld i hemmet
2011-06-22 NT Jobb bästa metod mot barnfattigdom
2011-06-13 NT Nya mandatet i Libyen är viktigt
2011-06-11 NT Arbetsmarknadsåtgärderna kan inte tas bort
2011-06-07 Corren Ta ansvar i kampen mot gängen
2011-06-04 NT Alla sorters jobb i Östergötland behövs
2011-06-01 Kristianstadsbladet Tusenårig monarki får nytt liv
2011-05-30 NT Fas 3 ska hålla människor aktiva
2011-05-18 Corren Bullerstrid hotar nya bostäder i Linköping
2011-05-18 MVT Ungdomsbrott ska förebyggas
2011-05-05 NT Så ska sjukförsäkringen förbättras
2011-05-04 Folkbladet Bra hjälp till aktivitet
2011-05-03 NT Kate och Daniel bra för monarkin
2011-04-15 NT Arbetslösheten blir historiskt låg
2011-04-13 Vimmerby tidning En satsning som gav 191 fängelseår
2011-04-09 NT Regeringens satsning gav 191 fängelseår
2011-01-11 Corren Medborgarnas rättigheter stärks i nya RF
2011-01-08 NT Ny lag ska bekämpa terrornätverk
2011-01-05 NT Vi tar ansvar för biologiska mångfalden

2010

2010-12-21 Corren Ansvarslös nedskärning av oppositionen
2010-11-04 NT Vår insats behövs i Afganistan
2010-11-03 MVT, Sverige vacklar inte-fredsarbetet viktigt (försvar)
2010-10-29 Corren Sverige vacklar inte
2010-10-22 Folkbladet Ansvar, sammanhållning och arbete (rättsväsende)
2010-10-16 NT Vi satsar på familjer och gamla
2010-10-12 NT Arbetet för ett tryggt Sverige fortsätter
2010-10-08 Corren Ett rättvist samhälle håller ihop
2010-09-18 Folkbladet Nya jobb ger välfärd (jobb/ekonomi/välfärd)
2010-09-15 Folkbladet För låga straff med de rödgröna (rättsväsende)
2010-08-31 NT Hur tror Östros att nya jobb skapas?
2010-08-25 Corren Hårdare lagar mot penningtvätt
2010-07-06 NT Presentera era egna alternativ i stället
2010-07-01 MVT Ljug inte, och läs tidningen, Bodström! (rättsväsende)
2010-06-22 Corren, Mis(s)riktad svekdebatt om kärnkraft (kärnkraft)
2010-06-19 Corren Kungahuset vitaliseras med Daniel Westling
2010-06-04 MVT, Mer pengar i plånboken (jobb/ekonomi)
2010-05-27 NT De rödgröna har ingen rättspolitik
2010-05-26 NT Straffen skärps för grova våldsbrott
2010-05-22 Folkbladet Vill S frige grova brottslingar?
2010-05-21 Corren Rödgröna besparingar hotar försvaret (försvar)
2010-05-19 NT De rödgröna saknar rättspolitik
2010-05-18 Corren Vida löften frestar på statsbudgeten
2010-05-15 NT Vår politik gynnar individer, jämställdhet bortom könskollektiv (jämställdhet)
2010-05-10 NT Sahlins politik hotar glesbygden (östgötapolitik)
2010-05-08 LinT , Fler frågor än svar i Sahlins försvarsbudget (försvar)
2010-04-29 LinT, Får väljarna svar på 1a maj? (jobb)
2010-04-28 MVT Ostlänken fick stå tillbaka (östgötapolitik)
2010-04-27 Folkbladet, Tre frågor om brott
2010-04-27 Corren Större frihet för Linköpings Universitet
2010-04-23 Växjöbladet / Kronobergaren, Bättre stöd till svenska veteraner, med Karin Enström (försvar)
2010-04-22 NT Vi gläds åt en hållbar trafikplan
2010-04-20 Corren En väg tillbaka för unga lagöverträdare
2010-02-19 NT En kortare väg till ett friskare liv
2010-02-10 NT Bättre havsmiljö med Alliansen
2010-02-09 Corren Slå vakt om patientsekretessen
2010-01-28 NT Företagarna skapar välstånd
2010-01-18 Corren Med fler poliser i yttre tjänst och ökade satsningar ska risken att åka fast öka
2010-01-04 Corren Anpassad rehabilitering

***

Artiklar från 2009 och tidigare finns här.

Corren = Östgöta Correspondenten
NT = Norrköpings Tidningar
MVT = Motala & Vadstena Tidning

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s