Östgötafrågor

Som riksdagsledamot från Östergötland är det min uppgift att vara hela länets riksdagsledamot, även om jag råkar bo i dess västra del. Min ambition är därför att vara aktiv i hela Östergötland, och driva frågor som är viktiga för oss östgötar och olika delar av länet. I det ingår att bevaka östgötska intressen på statlig nivå, t.ex. väg- och järnvägssatsningar, regler om flygbuller och frågor som rör försvarsindustrin. På bilden nedan är jag på besök på Botrygg Byggs byggarbetsplats i Norrköping och fick nöjet att gå upp på taket och njuta av utsikten med rådhuset i bakgrunden.

Östergötland är ett härligt landskap. Här finns skogsbygder i norr och söder, den bördiga östgötaslätten däremellan, Vättern i väster, Östersjöns skärgård i öster och genom alltihop flyter Sveriges blå band, Göta kanal. Östergötland rymmer dynamiska storstäder, små orter med ”Gnosjöanda”, universitet, industri, småföretagande, jordbruk , kultur, historia – en härlig mix av nytt och gammalt, stort och smått.

Några frågor som jag anser just nu är viktiga ur ett östgötskt perspektiv är dessa:
Väg- och järnvägsinvesteringar. Sedan 2006 har alliansregeringen storsatsat på vägar och järnvägar, både upprustning och nybyggnation. För Östergötlands del har det bl.a. inneburit att bron över Motalaviken och den nya riksvägen mellan Mjölby och Motala har förverkligats, att Ostlänken fått klartecken, att förbifart Vadstena har byggts och att förbifart Söderköping är på gång. Även med allt detta genomfört behövs självfallet ytterligare investeringar i östgötsk infrastruktur. En viktig fråga är t.ex. att bevaka så att hela Norrköpingspaketet kan genomföras. Vissa delar har byggts, men vissa delar återstår.
Jag har motionerat tillsammans med alliansvännerna på östgötabänken om dessa frågor ett antal gånger. En av motionerna finns här:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Behovet-av-satsningar-pa-infra_GV02T521/?text=true

Undanröj konflikten mellan Boverkets och Naturvårdsverkets allmänna råd för hur mycket flygbuller som kan accepteras i anslutning till bostäder. Konflikten är akut i Linköping, där Boverkets hållning innebär att det går att bygga nytt i centrala staden utan att hota Saabs möjligheter att provflyga JAS Gripen, medan Naturvårdsverkets hållning medför att Gripenflygningarna kommer i konflikt med bullernormerna. Det här är en fråga jag redan har arbetat mycket med och mer arbete kommer att krävas innan problemen är ur världen. Det är nödvändigt att Boverkets syn blir rådande – annars skapas en helt onödig och mycket skadlig motsättning mellan Linköpings intresse av nybyggnation och Saabs behov av provflygningar.
Jag har genom åren skrivit ett antal motioner i den här frågan och alliansvännerna på östgötabänken har varit med och undertecknat motionerna. Ett par av de senaste finns här:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fyra-losningar-av-flygbullerpr_H002C380/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Riktvarden-for-flygbuller_GZ02C382/?text=true
Här är också några nyhetsartiklar och debattartiklar där jag kommenterar frågan:
http://www.botrygg.se/wp-content/uploads/2013/02/130219_Civilutskottet-studerar-Vasastaden_LT.pdf
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/artikel.aspx?articleid=5598410
http://www.corren.se/asikter/debatt/artikel.aspx?articleId=5644088
http://www.corren.se/asikter/debatt/artikel.aspx?articleId=6314116
http://www.corren.se/asikter/debatt/artikel.aspx?articleId=6325658

Förbättra konkurrenskraften för svenskt jordbruk och förbättra utvecklingsmöjligheterna för den östgötska landsbygden. Det är mycket viktigt att svenskt jordbruk är konkurrenskraftigt och därför måste vi undanröja onödigt regelkrångel och att förbättra företagsbeskattningen. När det gäller landsbygdsutveckling i allmänhet har en moderat arbetsgrupp presenterat ett 40-punktsprogram, vilket visar att Moderaterna tar landsbygdens frågor på allvar. Rapporten finns här:
http://www.moderat.se/pressmeddelande/40-forslag-en-levande-landsbygd

Försvarsindustrin. Östergötland är ett län där försvarsindustrin har stor betydelse. Jag har bland annat engagerat mig i processen kring förvärv av nya, lätta torpeder, eftersom det påverkar Saabs torpedverksamhet, som tidigare fanns i Motala och nu ligger i Linköping.

Universitetet. Linköpings universitet, inklusive Campus Norrköping, är en viktig motor för bildning och tillväxt i hela regionen. Universitetet har fått stora tillskott av statliga forskningsmedel, vilket är mycket positivt. Jag har intresserat mig för universitetsfrågor och bl.a. drivit frågan om att inrätta en affärsjuridisk yrkesexamen vid sidan av den traditionella juristexamen. Det är en fråga som Linköpings universitet har lyft vid flera tillfällen och som givit upphov till debatt i juristkretsar. Jag intervjuas i nättidningen realtid.se här: http://www.realtid.se/ArticlePages/201304/02/20130402115244_Realtid821/20130402115244_Realtid821.dbp.asp

Det är en förmån att få representera Östergötland i Sveriges riksdag. Jag ser mitt kontor som en östgötsk ambassad i Sveriges huvudstad och gör mitt bästa för att berätta om Östergötland och allt som finns i vårt vackra län.

Här kan du läsa mer om Östergötland:
Östsvenska turistrådet
Länsstyrelsen i Östergötland
Regionförbundet Östsam – samhällsinformation om Östergötland
Wikipedia om Östergötland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s