Min syn på politik

Min politiska övertygelse tar avstamp i min syn på människan som försedd med en i grunden god och fri vilja, men samtidigt hela tiden beroende av andra för att kunna leva ett gott liv. Vi behöver varandra, såväl för att få hjälp och stöd, när vi är svaga, som för att lära oss vad som är rätt och fel så att vi inte använder vår fria vilja till onda gärningar. Frihet och ansvar är två begrepp som för mig är oupplösligt förenade. Vår frihet – vår rätt att forma våra egna liv, att fatta våra egna beslut – måste hela tiden användas på ett ansvarsfullt sätt; vi måste ta ansvar för dem som är beroende av oss i den ”lilla världen”, men också ta vår del av ansvaret för att hela samhället skall utvecklas på ett positivt sätt, även om det innebär att vi ibland måste ge avkall på våra egna önskningar.

 

I en del fall hamnar dock frihetsaspekten och bara den ofrånkomligen i förgrunden. Jag kan bli oerhört upprörd, när klåfingriga lagstiftare och nitiska byråkrater i otrevlig förening gör livet surt för vanligt folk, som bara vill leva sina liv i fred.

Ibland har vi, upplever jag, en ganska snäv politisk diskussion i Sverige. Den handlar ofta och nästan uteslutande om olika konkreta politiska åtgärder som olika partier är för eller emot.
Samhällsdebatten måste emellertid handla om mycket mer än det man kan rösta om i Sveriges riksdag. Ytterst handlar det om vilka värden vi vill slå vakt om och då kommer man in på en bred etisk diskussion – som i sin tur självklart påverkar den konkreta dagspolitiken, eftersom politiska beslut alltid är uttryck för (mer eller mindre medvetna) värdeståndpunkter.

Kvinnors och flickors situation

Jag anser till exempel att det behövs en bred diskussion om flickors och kvinnors situation i samhället och vilken syn på flickor och kvinnor som förmedlas i exempelvis media. I vissa avseenden har vi, upplever jag, ett råare samhällsklimat och det avspeglar sig bl a i ett ökat antal våldtäkter. Brottslighet kan och ska bekämpas med fler poliser och hårdare straff, men brottslighetens orsaker måste också bekämpas och där kommer värdena och samhällsklimatet in.

Jag menar också att vi behöver en förändrad syn på kunskap och bildning – också detta handlar om värden. Det borde vara lika fint och åtråvärt att bli bäst i klassen på matematik eller historia som det är att vara duktig idrottare. Om Sverige ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen i framtiden, måste vi satsa på kunskap och forskning. Samtidigt vill jag varna för en enbart nyttofixerad syn på kunskap (”vi behöver kunskap för att det är nyttigt eftersom det gör våra företag konkurrenskraftiga”). Kunskap och bildning är gott i sig, eftersom det gör oss till bättre, klokare, mer reflekterande människor.

Familjen är grunden

Även värden med anknytning till familjen behöver diskuteras. Jag ser familjen som en av grundstenarna i samhällsbygget och tror att det är bra för barnen att ha nära och omfattande kontakt med båda sina föräldrar. Vårt land behöver fler som arbetar, för att vi ska säkra den framtida välfärden, men samtidigt vill jag åter varna för en rent nyttoorienterad syn på politiken. Ja, det är samhällsnyttigt att människor arbetar, men det är gott i sig att föräldrarna tar hand om sina barn och om det innebär att de sett över tid jobbar lite mindre så får man ta det. Varje förälder har en skyldighet att ta ansvar för sina barn, om nödvändigt att uppoffra en del av det han eller hon själv skulle vilja göra, för att sörja för barnets välfärd. Men då måste föräldrarna också få möjlighet att ta detta ansvar och det är där den konkreta politiken kommer in. Dessutom är det i det långa loppet förmodligen också samhällsnyttigt att vi får trygga, väluppfostrade, harmoniska barn som har nära band till båda sina föräldrar. (Det är inte alltid möjligt eller lämpligt att låta barnet ha kontakt med båda föräldrarna, så det finns alltid undantag från det jag just sagt.)

Sverige behöver tusentals och åter tusentals nya jobb i tusen och åter tusen nya, gärna snabbväxande företag. För det krävs under kommande år en politik som gör det än lättare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag, som gör det än mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och som ytterligare sänker trösklarna till arbetsmarknaden för dem som varit länge i utanförskap. Mycket gjordes på dessa områden 2006-2014, men ännu mer kan göras.

Läs mer om min principiella syn på politik under fliken Ideologi. Jag återkommer också till frågan om min värdegrund under fliken 4 år till.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s