Nyhetsbrev

Jag skickar ut nyhetsbrev för att berätta om arbetet i riksdagen och aktuella politiska frågor. Nyhetsbreven kommer inte vid någon bestämd tidpunkt, utan när jag bedömer att jag har intressanta saker att informera om. Här är ett exempel på ett sådant nyhetsbrev. Vill du få mitt nyhetsbrev, så skicka ett meddelande till andreas.norlen @ riksdagen.se

NYHETSBREV 2013-07-23

Hej, moderatvän!

· Ha en fortsatt skön sommar!
När jag i detta nu tittar ut genom mitt fönster i Motala skiner solen från en klarblå himmel och det är en härlig sommardag. Jag vill genom det här nyhetsbrevet göra några sammanfattande reflektioner om riksdagsarbetet under det första halvåret och samtidigt önska dig en fortsatt skön sommar.

· Saudiärendet
Det jag ägnat allra mest tid åt under våren har varit konstitutionsutskottets granskning av Saudiärendet (eller Saudiaffären, som media brukar säga). Saudigranskningen är en av de största granskningar som KU genomfört under de senaste 30 åren. Både när det gäller antalet utfrågningar och mängden handlingar som hanterats är den i klass med Ebbe Carlsson-affären (som utspelade sig på 80-talet), Boforsaffären (80-talet) och tsunamiärendet (00-talet). En erfaren KU-tjänsteman, som arbetat i utskottskansliet i många år, kunde inte dra sig till minnes något ärende där utskottet hanterat så stora mängder kvalificerat hemligt material som Saudiärendet. Enbart sekretssgranskningen av allt detta material, när media begärt att få ut handlingar från KU, har tagit åtskilliga dagar i anspråk för tjänstemännen och har tidvis föranlett intensiva diskussioner i utskottet.

Jag har ansvarat för Saudiärendet för allianspartiernas räkning och har därför vid ett antal tillfällen hamnat på kollisionskurs med KU:s ordförande, Peter Eriksson (MP), som har drivit ärendet i media på ett mycket spekulativt och onyanserat sätt, i tydligt syfte att misstänkliggöra regeringen.
Här debatterar jag och Peter Eriksson i SVT:s Gomorron Sverige:
http://www.svtplay.se/klipp/1302901/debatt-om-ku
Här debatterar vi i Mats Knutsons nya program Politik i fokus, också det i SVT:
http://www.svtplay.se/klipp/1181958/politik-i-fokus-peter-eriksson-mp-och-andreas-norlen-m-om-arbetet-i-ku

Sammanfattningsvis kan man säga att KU är helt överens om att det inte finns något i granskningen som styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet varit delaktig i eller godkänt beslutet om bolagsmedverkan samt bildandet och finansieringen av det omdiskuterade bolaget SSTI. Däremot vill oppositionspartierna kritisera regeringen för att inte ha styrt myndigheten FOI på ett tillräckligt tydligt sätt. Vi från allianspartierna menar att det är en osaklig kritik som det inte finns något stöd för, vare sig i KU:s många utfrågningar eller i det skriftliga materialet. Vår slutsats är att när Peter Eriksson m.fl. tvingades erkänna att regeringen inte hade haft med bolaget SSTI att göra, så hittade Eriksson m.fl. i sista sekunden på något annat att kritisera regeringen för. Den typen av ogrundad kritik skadar KU:s anseende. Eriksson m.fl. var också helt ointresserade av att granska hur det gick till när S-regeringen 2005 ingick det omdiskuterade samförståndsavtalet med Saudiarabien – det avtal som låg till grund för allt som senare skedde.

Pressträffen när KU:s granskningsbetänkande presenterades blev en laddad tillställning, när vi från allianspartierna gick till hårt angrepp på Peter Eriksson och de övriga oppositionsföreträdarna. SVT Rapport, TV4 Nyheterna, Ekot, TT, Aftonbladet och flera andra medier var på plats, så jag hade det ganska hektiskt en stund, när alla ville ha kommentarer.
Aftonbladet rapporterade så här:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16902420.ab
På Aftonbladets hemsida finns också hela KU:s presskonferens att se i efterhand:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16899874.ab

Vi följde upp kritiken i flera debattartiklar, som jag författat, dels på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, dels i Aftonbladet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/eriksson-offrar-bade-saklighet-och-heder_8237006.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/behovs-en-serios-debatt-om-hur-eriksson-leder-ku_8251498.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bjorn-von-sydow-dundrar-in-genom-en-oppen-dorr_8285650.svd
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article16981687.ab
Jag skrev också en replik till Leif Pagrotsky (S) i Dagens Industri med anledning av en osaklig artikel han skrev:
https://andreasnorlen.wordpress.com/2013/06/17/tre-fel-av-pagrotsky/
Jag hade därutöver ett inlägg på Dagens Nyheters ledarsida, där jag påpekade missuppfattningar och felaktigheter i en DN-ledare om Saudiärendet:
http://www.dn.se/ledare/regeringen-deltog-inte-i-bildandet-av-ssti/

Också riksdagsdebatten om granskningsbetänkandet blev tidvis laddad och kan ses i riksdagens webb-tv här:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001KU20&doctype=bet

Läs gärna mer om mitt arbete i KU i den bifogade filen, KU rapporterar. För den händelse du skulle vilja fördjupa dig ytterligare i Saudiärendet bifogar jag även mina två anföranden i riksdagen som Wordfiler.

· Skolpolitiken
Under våren har skolpolitiken debatterats friskt. Jag måste säga att just reformerna inom skolan hör till det som jag är mest stolt över av det som alliansregeringen hittills åstadkommit, och det är viktigt att vi inte låter S få initiativet i den debatten. De borde inte ha en chans när man ser på allt vi gjort och gör. Vi genomför ett brett batteri av reformer för att återupprätta kunskapsskolan, men det kommer att ta ytterligare några år innan de får fullt genomslag i skolans vardag. Bara för att säga det uppenbara: Vi har reformerat lärarutbildningen, men det tar fyra år innan den första lärarkullen tar examen från den nya utbildningen och ytterligare nio år innan dessa lärare lotsat sina första elever genom hela grundskolan.
· Reformer som genomförts 2011 – 2012
– Ny skollag (1 juli 2011).
– Nytt betygsystem med fler steg, A-F (hösten 2011).
– Ny gymnasieskola med två tydliga inriktningar och en modern lärlingsutbildning (hösten 2011).
– Nya kurs- och läroplaner för grundskolan (hösten 2011).
– Ny lärarutbildning med ökad kvalitet för skolans viktigaste komponent – lärarna (hösten 2011).
– Betyg i årskurs sex (hösten 2012).
– Fler och tidigare nationella prov (2011 och 2012).
· Förskolan (Genomförda reformer 2006 – 2010)
– Allmän förskola för treåringar.
– Förskolelyftet där förskollärare och barnskötare ges möjlighet att stärka sin kompetens.
– Tydligare läroplan med förstärkt pedagogisk inriktning.
· Grundskolan(Genomförda reformer 2006 – 2010)
– Läsa-, skriva-, och räkna-satsning för att stärka kunskaperna under grundskolans tidigare år.
– Matematik- och NO-satsning för att öka intresset och nyfikenheten för ämnena.
– Skriftliga omdömen från årskurs 1.
– Nationella prov i fler ämnen och tidigare årskurser. I årskurs tre nationella prov i svenska och matematik. I årskurs nio även nationella prov i kemi, fysik och biologi.
– Satsning på att sprida evidensbaserade åtgärder mot mobbning, vilket är det bästa sättet att förebygga mobbning på.
– Strategi för entreprenörskap inom hela utbildningssystemet.

· Jobben och ekonomin
Jobben kommer att vara den viktigaste frågan även i 2014 års valrörelse. Sveriges ekonomi har det senaste året haft den tredje snabbaste tillväxten i EU. Enbart Lettland och Litauen överträffar Sveriges 1,7 procent. Det innebär att svensk ekonomi fortsatt står stark i en orolig tid, och regeringen har därför kunnat aviserat att det kommer nya satsningar i budgeten för 2014, som presenteras i september. Ett exportberoende land som Sverige påverkas självklart negativt av den utdragna krisen i många andra EU-länder, men tack vare att vi har en stabil grund att stå på klarar vi oss ändå bättre än de flesta andra.

I Almedalen presenterade statsministern och finansministern regeringens planer på yrkesintroduktionsavtal för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Tanken är att unga ska få anställningar som kombinerar jobb och introduktionsutbildning. För den del av tiden som man jobbar får man avtalsenlig lön. Kommunals ordförande deltog i Anders Borgs Almedalsseminarium och stödde systemet. Avtal är på väg att tecknas på flera, viktiga avtalsområden. På sikt, när modellen satt sig, bedömer regeringen att kanske 30 000 unga per år kan få den här typen av anställningar. Yrkesintroduktionsavtalen är en av flera åtgärder som regeringen vidtar för att motverka arbetslösheten i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet.

· Lysande tal av statsministern
Fredrik Reinfeldt höll ett lysande tal i Almedalen och visade att han är laddad och taggad inför valåret – precis som han gjorde i sina blixtrande replikskiften i partiledardebatten i riksdagen strax före midsommar.
Se statsministerns tal här:

· Kampanj
Jag har varit ute och knackat dörr några gånger under våren på olika håll i länet och deltagit i andra kampanjaktiviteter, men jag är övertygad om att vi nu måste växla upp tempot i vårt kampanjarbete. Nu är det ett drygt år kvar till nästa val och det är hög tid för oss att brett vara ute och möta östgötarna, både för att lyssna på deras frågor och synpunkter och för att berätta vad vi åstadkommit under de senaste fyra åren. Det är tydligt att vi gör skillnad när vi kampanjar på gator och torg och när vi knackar dörr i bostadområdena, så vill vi vinna regeringsmakten en tredje gång finns det inga genvägar. Men låt oss först njuta av sommaren och ladda batterierna inför hösten!

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor om eller synpunkter på vår politik.
Läs gärna min blogg: http://www.andreasnorlen.wordpress.com

Med vänliga sommarhälsningar
Andreas Norlén

NYHETSBREV 2013-05-03

Hej, moderatvän!

· INBJUDAN: Jag fyller 40 år – välkommen till Samuelsbergsgatan 25! OBS! Ny adress!
I mitt förra Riksdagsnytt inbjöd jag till 40-årsfirande måndagen den 6 maj klockan 12-19. Jag skrev då att det skulle bli öppet hus hemma hos mig i Motala, men av praktiska skäl är det öppna huset flyttat till min mor, som bor på Samuelsbergsgatan 25 i Motala. (Om du varit på sommartal hos mig så hittar du rätt – det är samma plats.) För planeringens skull får du som tänker komma gärna meddela mig i förväg, men är det öppet hus så är det, så även den som inte föranmäler sin ankomst är mycket välkommen. Tänk inte så mycket på det där med födelsedagspresent, men vill du ge ett bidrag till Moderaternas valrörelse i Östergötland gäller följande Plusgirokonto: 939 25-6.

Länken till det klipp med Ronald Reagan och åldersfrågan som jag försökte bifoga i det förra nyhetsbrevet fungerade inte som den skulle, och därför kommer här länken igen. Reagan tacklade sin höga ålder briljant i en debatt med den demokratiske kandidaten Walter Mondale under valrörelsen 1984 (som slutade med att Reagan vann 49 av 50 delstater).
Klippet med Reagans klassiska svar finns här:

· Statsministern utfrågad i KU
Granskningsarbetet i konstitutionsutskottet fortsätter. Jag ägnar fortfarande mycket tid åt det så kallade saudiärendet som jag nämnt tidigare. Idag var det dags för utfrågning av statsministern, något som brukar avsluta KU:s ”utfrågningssäsong” varje vår. Jag upplever att han svarade klart och tydligt på frågor om både saudiärendet och ett annat ärende som rör utlämnande av allmänna handlingar från Regeringskansliet. Han framhöll att han inte varit delaktig i bildandet eller finansieringen av det omdebatterade bolaget SSTI. KU har nu hållit tolv utfrågningar med dels olika myndighetsföreträdare, dels företrädare för regeringen och Regeringskansliet. Intrycket är fortsatt väldigt tydligt: Ingen av dem har sagt något som tyder på att regeringen har haft någon delaktighet i bildandet av SSTI.

Jag kommenterar dagens utfrågning med statsministern i TV4 Nyheterna: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/reinfeldt-nekar-vetskap-om-saudiaff%C3%A4ren-2345520

Jag medverkade i förra veckan i Mats Knutsons nya program Politik i fokus i SVT och diskuterade då KU:s arbete med utskottets ordförande, Peter Eriksson.
Inslaget finns här: http://www.svtplay.se/klipp/1181958/politik-i-fokus-peter-eriksson-mp-och-andreas-norlen-m-om-arbetet-i-ku

I förra veckan hade vi utfrågningar med fd försvarsministern Sten Tolgfors och fd statssekreteraren Håkan Jevrell.
En TT-artikel där jag kommenterar utfrågningen av Jevrell finns bland annat här: http://www.svt.se/nyheter/sverige/fortsatta-fornekanden-i-saudifragan
Jag kommenterar utfrågningen av Tolgfors i Rapport: http://www.svt.se/nyheter/sverige/ku-vad-visste-tolgfors
Och här kommenterar jag utfrågningen av Tolgfors i TV4 Nyheterna: http://www.tv4.se/nyheterna/artiklar/tolgfors-skyllde-p%C3%A5-foi-i-ku-f%C3%B6rh%C3%B6r-5176c07e04bf724526000025

· Arvet efter Thatcher
I måndags medverkade jag i ett seminarium hos Timbro i Stockholm på temat Arvet efter Thatcher. Övriga i panelen var Janerik Larsson och Agneta Dreber. Jag sade bland annat:
”Om man ska identifiera ett avgörande ögonblick för Margaret Thatcher och thatcherismen så inföll det den 10 oktober 1980 i Brighton, när Thatcher sade: ‘You turn if you want to. The lady’s not for turning’. Jublet visste inga gränser. Margaret Thatcher fick partiets stöd – det blev ingen U-sväng. 1982 var recessionen över, inflationen gick under 5 procent 1983 och så småningom började även arbetslösheten falla, även om det tog längre tid. Talet i Brighton satte bilden av Thatcher och thatcherismen, både i sak och i form.”
Seminariet beskrivs här: http://timbro.se/borgerlighetens-framtid/evenemang/lunchseminarium-arvet-efter-thatcher
På min blogg finns ett längre utdrag ur mitt inledningsanförande: https://andreasnorlen.wordpress.com/

· Bättre befria Estelle från Republikanska föreningen
Jag skrev nyligen på Newsmill för att bemöta republikanernas tal om att ”befria” prinsessan Estelle.
”Jag kan förstå att Althin tycker att det är både fiffigt och bekvämt att använda ett spädbarn som verktyg för sin politiska kamp – fiffigt för att det ger goodwill att vilja ett barn väl, bekvämt eftersom prinsessan är för liten för att kunna betacka sig för hans omfamning. Om det verkligen var omsorgen om prinsessan – och inte den republikanska glöden – som drev Althin, skulle han förstås avvakta med sin argumentation tills prinsessan själv kan säga sin mening.”
Artikeln finns här: http://www.newsmill.se/node/50339

· Ny kampanj på väg
Håll utkik efter Moderaternas nya kampanj som lanseras i dagarna. Tanken är att den ska vara ett avstamp för ett kampanj- och kommunikationsarbete som ska sträcka sig ända fram till valet 2014. Om du har möjlighet att delta i en eller flera kampanjaktiviteter är det mycket värdefullt. Varje insats är viktig för att vi ska kunna samtala med så många väljare som möjligt.

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor om eller synpunkter på vår politik.
Läs gärna min blogg: http://www.andreasnorlen.wordpress.com

Med vänliga hälsningar
Andreas Norlén

NYHETSBREV 2013-04-12

Hej, moderatvän!

· Jag fyller 40 år – välkommen till Motala!
Jag råkade titta i almanackan och upptäckte till min stora förvåning att jag fyller 40 år måndagen den 6 maj. Oj! Det är värt att fira! I vart fall är det en bra förevändning för att ordna lite festligheter. Jag kommer att ha öppet hus hemma på Nya Radiovägen 3 i Motala mellan klockan 12 och 19 måndagen den 6 maj. Du och alla andra moderater är varmt välkomna. För planeringens skull får du som tänker komma gärna meddela mig i förväg, men är det öppet hus så är det, så även den som inte föranmäler sin ankomst är mycket välkommen. Tänk inte så mycket på det där med födelsedagspresent, men vill du ge ett bidrag till Moderaternas valrörelse i Östergötland gäller följande Plusgirokonto: 939 25-6. (Om du har varit på sommartal hos mig, vänligen notera att de har ägt rum i min mors trädgård, medan födelsedagsfirandet äger rum hemma hos mig, något kvarter bort.)

Det där med ålder är knepigt. Ronald Reagan, som var USA:s dittills och hittills äldste president, fick under valrörelsen 1984 frågor om han verkligen skulle orka med en andra mandatperiod. Han tacklade åldersfrågan briljant i en debatt med den demokratiske kandidaten Walter Mondale.
Klippet med Reagans klassiska svar finns här: http://www.youtube.com/watch?v=fJhCjMfRndk

· Margaret Thatcher
I måndags avled Margaret Thatcher, en av europeisk 1900-talspolitiks dominerande gestalter. Jag skrev i tisdags på Brännpunkt i Svenska Dagbladet om hennes gärning och hennes vänskap med Ronald Reagan. Jag avslutar artikeln så här:
”Nu är både Thatcher och Reagan borta, men tack vare dem blev 1980-talet en avgörande epok som kommer att påverka oss alla länge än. Östeuropa är fritt, kommunismen är död och i den ekonomiska debatten sluter alla upp bakom låg inflation, balanserad budget och bra företagsklimat. Järnladyn gjorde sin egen eldfängda retorik överflödig. Det är onekligen en seger.”
SvD-artikeln finns här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/thatcher-och-reagan-skapade-en-epok_8064666.svd

· 2013 års ekonomiska vårproposition
På måndag presenterar regeringen 2013 års ekonomiska vårproposition, ”våpen” om man gillar riksdagsjargong. I veckan berättade de fyra partiledarna att våpen kommer att innehålla en storsatsning på nya utbildningsplatser, både inom yrkeshögskolan och på universitet och högskolor. Alliansregeringens offensiva budget för 2013 skjuter in energi i ekonomin. I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen därutöver ett riktat paket om tre miljarder kronor som ytterligare dämpar den internationella krisens effekter. Paketet innehåller flera delar:
En satsning på utbildning görs med 12 400 extra platser under både 2013 och 2014.
Medel inom infrastrukturområdet omfördelas, vilket möjliggör att ytterligare 700 miljoner kronor kan satsas på drift och underhåll av järnväg under 2013.
Förstärkta insatser föreslås för regional tillväxt, och totalt satsas 40 miljoner kronor per år under 2013 och 2014.

· KU-granskningen fortsätter
Granskningsarbetet i konstitutionsutskottet fortsätter. Jag ägnar mycket tid åt det så kallade saudiärendet som jag nämnde även i mitt förra Riksdagsnytt. Vi har nu hållit sju utfrågningar med olika företrädare för FOI och andra myndigheter och det jag sade till TT efter den sjätte utfrågningen gäller fortfarande: ”Nu har vi haft utfrågningar med ett halvt dussin personer och intrycket är väldigt tydligt att ingen av dem har sagt något som tyder på att regeringen har haft någon delaktighet i bildandet av SSTI”.
Läs gärna mer om mitt arbete i KU i den bifogade filen, KU rapporterar.
TT-artikeln publicerades i bland annat Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/must-chef-hordes-om-saudiaffaren_8032060.svd

· S-kongressen
Om man ska göra tre korta reflektioner om Socialdemokraternas kongress är den första att Stefan Löfven och övriga i partiledningen gör allt för att ludda till sin politik och vara otydliga till parodins gräns. Det som med alla rimliga mått mätt är ett kommunalt veto mot friskoleetableringar beskrivs av Löfven som något annat, oklart vad. Den andra iakttagelsen jag gör är att Löfven visserligen håller ett lägre tonläge än Juholt, men att det fortfarande handlar om att genom antydningar och trevliga uttalanden skapa bilden av att S kan ge allt till alla. För det tredje är det värt att notera att S nu säger att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 – men de lägger inga förslag som leder i den riktningen. I stället vill de höja skatterna för företagen med 30 miljarder kronor. När man lyssnar på Magdalena Andersson är det slående att hon nästan inte säger någonting alls som handlar om hur jobben blir fler och hur företag växer – i stället är det arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ska lösa ekvationen och, tro mig, om det hade räckt med arbetsmarknadspolitiska program för att knäcka arbetslösheten så hade den varit knäckt för länge sedan. Den enkla sanningen är att politiker inte kan kommendera fram jobb, men däremot föra en politik som förbättrar förutsättningarna för att jobben ska komma. Det gör alliansregeringen.

· Vårkampanj
Moderaternas vårkampanj inleds på lördag. Jag hoppas att just din förening anordnar någon trevlig kampanjaktivitet och att vi ses i arbetet med att berätta för väljarna om vår och alliansens politik, och samtidigt lyssna på väljarnas synpunkter. Det är en mycket viktig uppgift för att vi ska lägga en bra grund inför valen 2014.

· AFF-möte den 29 april
Måndagen den 29 april anordnar Allmänna försvarsföreningen ett seminarium i Linköping. Se bifogad inbjudan.

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor om eller synpunkter på vår politik.
Läs gärna min blogg: http://www.andreasnorlen.wordpress.com

Med vänliga hälsningar
Andreas Norlén

NYHETSBREV 2013-03-14

Hej, moderatvän!

· ”Han diskuterade inte med regeringskansliet”
Idag, torsdag, medverkade jag i SR Ekot med anledning av KU:s utfrågning i granskningsärendet om samarbetet med Saudiarabien. Vi ställde frågor till Dick Sträng, tidigare tjänsteman vid Försvarets forskningsinstitut, FOI, och den som bildade det omtalade bolaget SSTI. Jag säger i inslaget: ”Vad som var intressant var att Dick Sträng tydligt sade att han har inte diskuterat det faktum att han skulle bilda SSTI med någon företrädare för regeringskansliet.”
Vi granskar även hur det gick till när den förra, socialdemokratiska regeringen år 2005 ingick samarbetsavtalet med Saudiarabien. Var handläggningen av avtalet tillräckligt noggrann?
Under de veckor som kommer finns ett antal ytterligare utfrågningar inplanerade. Vi kommer att presentera våra slutsatser den 4 juni.

Inslaget i Ekot finns här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5474199
Jag kommenterar utfrågningen även i Rapport idag (14 mars), till exempel i 19.30-sändningen (ca 18:30 in i sändningen): http://www.svtplay.se/rapport

· Bra att EU:s budget bantas – nej till hemlig omröstning
Jag och riksdagskollegan Karl Sigfrid (M) skrev i Svenska Dagbladet nyligen om turerna kring EU:s långtidsbudget. Vi konstaterar att det är bra att Fredrik Reinfeldt och övriga regeringschefer enats om en budget som för första gången innebär minskade utgifter på EU-nivå. Vi kritiserar också Europaparlamentets talman, en tysk socialdemokrat, för hans förslag att budgetomröstningen ska vara hemlig så att inte ledamöterna av Europaparlamentet ska riskera påtryckningar hemifrån att rösta ja till den strama budgeten.
SvD-artikeln finns här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rostning-om-budget-ska-inte-vara-hemlig_7917748.svd

· Mer om EU-budgeten i europeiska tidningar
Jag och Karl Sigfrid följde upp vår SvD-artikel med artiklar på samma tema i Financial Times (se bifogad pdf-fil) och EU Observer.
Artikeln i EU Observer finns här: http://euobserver.com/opinion/119192

· Bekämpa alla brott
Jag har, som jag tidigare berättat, fått förtroendet att leda ”Bekämpa alla brott”, en av de arbetsgrupper inom Moderaterna i Östergötland som ska utarbeta underlag till det regionala handlingsprogram som vi ska gå till val på 2014. Arbetet ska vara slutfört i november. Arbetsgruppen har inlett sitt arbete och genomförde i måndags två studiebesök i Norrköping (på Elsas hus, skyddat boende för missbrukande, våldsutsatta kvinnor, samt på ett skyddat boende som är öppet för alla kvinnor). Alla som har förslag som rör hur brottsbekämpningen regionalt och lokalt kan bli bättre och tryggheten större att höra av sig med inspel till gruppen, till exempel genom att e-posta till mig. Övriga i gruppen är: Lisa Carlsson, Norrköping, Anna-Carin Cronstedt, Ödeshög, Ann-Cathrine Hjerdt, Linköping, Lars-Erik Nilsson, Åtvidaberg, Sylvia Nilsson, Norrköping och Josefin Strömberg, Muf. Björn Bergdahl kommer att delta i arbetet som politisk sekreterare.

Norrköpings Tidningar skrev om studiebesöken under rubriken ”Moderater som motverkar våld mot kvinnor”: http://www.nt.se/nyheter/default.aspx?ArticleId=8378971
Även Folkbladet skrev om besöken: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=6335134

· Sverigemötet i Karlstad
Just nu är jag på plats i Karlstad tillsammans med cirka 2000 andra moderater för att delta i Sverigemötet. Jag ser fram emot intressanta dagar med många spännande diskussioner om vår politik nu och inför valet 2014. Jag ser också fram emot att träffa många moderater från Östergötland – jag vet att åtskilliga redan är på plats i den värmländska metropolen och att fler är på väg.

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor om eller synpunkter på vår politik.
Läs gärna min blogg: http://www.andreasnorlen.wordpress.com

Med vänliga hälsningar
Andreas Norlén

NYHETSBREV 2013-02-17

Hej, moderatvän!

Varmt tack!
Låt mig börja med att framföra ett varmt tack för alla gratulationer som jag och min nyblivna hustru, Helena, fick ta emot i samband med vårt bröllop i Vadstena klosterkyrka den 5 januari. Det var en härlig dag som vi kommer att minnas för alltid. Jag kan också rapportera att de första sex veckorna som nygift har varit bra – vi trivs fortfarande med varandra. 🙂
Jag tar mig friheten att bifoga en bild från bröllopet (där även prästen, Mikael Billemar, syns).

· Nordiskt ljus – Sverige som ekonomisk förebild
Det senaste numret av tidskriften The Economist innehåller ett omfattande reportage under rubriken Northern light och The next supermodel. Den är högintressant och visar hur den internationella bilden av de nordiska länderna, i synnerhet Sverige, är på väg att förändras kraftigt. Sverige ses inte längre som det socialistiska landet i norr med skyhöga skatter, utan den svenska reformpolitiken lyfts fram som en förebild för länder som behöver genomföra omfattande reformer för att nå sunda offentliga finanser, konkurrenskraft och tillväxt. Artikeln diskuterades i SVT:s Agenda i söndags.
Reportaget i The Economist finns här: http://www.economist.com/news/leaders/21571136-politicians-both-right-and-left-could-learn-nordic-countries-next-supermodel
TV-intervju med artikelförfattaren: http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2013/01/special-report-nordic-countries

· Jag skriver hos World Policy Forum
Jag var i USA i september förra året och besökte politiker och tankesmedjor och jag möttes av en stor nyfikenhet och ett stort intresse för den reformpolitik som alliansen bedriver, en politik som uppenbarligen har väckt intresse i politiska kretsar i USA. Det var någon republikan som sade ungefär så här: ”Tidigare hotade vi med att Obama vill göra USA som Sverige, nu borde vi i stället hoppas på att han gör det”. Jag fick efter mitt USA-besök möjlighet att skriva en artikel i World Policy Forums webbtidskrift och framhöll även då Sveriges reformpolitik som ett föredöme. World Policy Forum är en New York-baserad utrikespolitisk tankesmedja som jag besökte. Artikeln bygger på ett anförande som jag höll för The Rotary Club of Capitol Hill i Washington DC.
Min artikel finns här: http://www.worldpolicy.org/blog/2012/11/26/swedens-next-top-economic-model

· Migration är bra, men inte problemfritt
När det gäller de aktuella frågorna om migration och integration tror jag att vi måste säga tre saker samtidigt:
1. Sverige ska vara ett öppet och tolerant land, där människor på flykt kan finna en fristad, på samma gång som det är bra för Sverige att det kommer hit människor som kan jobba och bidra till vårt gemensamma välstånd. Arbetskraftsinvandringsreformen har varit mycket lyckad, även om vissa justeringar kan behövas.
2. Integrationen av en del av de människor som kommer till Sverige fungerar inte tillräckligt bra, vilket leder till en del problem.
3. Det går att lösa dessa problem. Regeringen har vidtagit olika åtgärder, t ex etableringsreformen och instegsjobben, och i budgeten för 2013 finns en rad nya integrationssatsningar. Ytterligare åtgärder behövs dock och det ingår i uppdraget för Moderaternas nytillsatta arbetsgrupp om migration och integration att utarbeta nya förslag för att skapa nya vägar in i samhället och på arbetsmarknaden.
Läs gärna här om 2013 års budgetsatsningar: http://www.regeringen.se/sb/d/16310/a/199727

· Bekämpa alla brott
Jag har fått förtroendet att leda ”Bekämpa alla brott”, en av de arbetsgrupper inom Moderaterna i Östergötland som ska utarbeta underlag till det regionala handlingsprogram som vi ska gå till val på 2014. Arbetet ska vara slutfört i november. Arbetsgruppen kommer inom kort att hålla sitt första möte, men jag vill redan nu inbjuda alla som har förslag som rör hur brottsbekämpningen regionalt och lokalt kan bli bättre och tryggheten större att höra av sig med inspel till gruppen, till exempel genom att e-posta till mig. Övriga i gruppen är: Anna-Carin Cronstedt, Ödeshög, Ann-Cathrine Hjerdt, Linköping, Lars-Erik Nilsson, Åtvidaberg, Sylvia Nilsson, Norrköping och Josefin Strömberg, Muf. Björn Bergdahl kommer att delta i arbetet som politisk sekreterare.

Jag har skrivit i Corren om förslaget att rattfyllerister i fler fall ska få bilen beslagtagen: http://www.corren.se/asikter/debatt/artikel.aspx?articleId=6290320
Jag och Finn Bengtsson mötte nyligen krögare i Linköping och Norrköping för att diskutera organiserad brottslighet:
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/artikel.aspx?articleId=6287083
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5415604
http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=8254643

· Försvaret är bättre än sitt rykte – Nato håller med
Min uppfattning är att den bild som förmedlas i media av försvarspolitiken och tillståndet i Försvarsmakten är i betydande delar vinklad och missvisande. Moderaterna struntar inte i försvaret, utan har tagit ledningen i att reformera ett försvar som var i stort behov av nytänkande och modernisering. Sverige är ett av få länder i Europa som inte skär ner sina försvarsanslag. Försvarsmakten är nu inne i en mycket omfattande förändringsprocess som kommer att ta ett antal år ytterligare, men målet är att bygga upp ett försvar som är omedelbart tillgängligt, väl utrustat och övat och som kan försvara svenska intressen på vårt territorium, i vårt närområde och i insatser längre bort.

När alliansen tog över 2006 hade vi ett försvar som inte levde upp till något av dessa kriterier. Den allmänna värnplikten hade inte varit allmän i praktiken sedan tidigt 1990-tal (ca 5000 unga män av årskullar på ca 40 000 gjorde värnplikten, vartill ska läggas lika många unga kvinnor, dvs 5 000 av 80 000 unga gjorde värnplikten – då kan man inte kalla den allmän), det var ständigt tal om svarta hål i försvarets ekonomi och för att kunna få arméförband på kanske 10 000 man på fötter hade det krävts en förberedelse- och övningstid på ett år. De bästa förbanden – de som deltog i internationella insatser – upplöstes när de kom hem, trots att det var då de var som bäst.

Nu har vi ordning på försvarets ekonomi, vi är på väg att bygga upp ett försvar med anställda och tidvis tjänstgörande soldater och sjömän och förbanden kommer att vara väl övade och väl utrustade med modern materiel. Självklart blir det inkörningsproblem när man gör en så här stor reform och det kommer säkert att behövas justeringar under resans gång, men någon nedrustning eller något haveri är det, enligt min uppfattning, inte fråga om. Om försvaret behöver mer pengar efter 2015 får man ta ställning till när det blir dags att lägga budget för det och därpå följande år. Fram till 2015 är alla överens om att försvarets budget är och kommer att vara i balans.

Sverige deltar i Natos Planning and Review Process. I en utvärdering 2011 skrev Nato: ”När det gäller nationellt försvar vidmakthåller Sveriges mark- (inbegripet hemvärnet), marin- och flygstridskrafter, med understöd av Försvarsmaktens organisation för logistik, en betydande kapacitet för ett självständigt och samordnat agerande, utan understöd från andra.” ”Även om Försvarsmakten i extrema fall fortfarande kommer att vara beroende av en mobilisering av reserver, med understöd av hemvärnet, torde Sveriges nyutvecklade operativa stridskrafter besitta en operativ förmåga och stridsduglighet som i första hand avskräcker från anfall och om det misslyckas kan försvara landet mot alla utom ytterst ihärdiga och utdragna angrepp.”
Läs gärna mer här om Natos utvärdering: http://www.regeringen.se/sb/d/524/a/172880?setEnableCookies=true

· Om näthat i Radio Östergötland
I Radio Östergötland kommenterade jag debatten om näthat. Jag menar att polis och åklagare borde driva några pilotfall – det skulle nog skaka om dem som tror att internet är laglöst land.
En kortare version av inslaget finns här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5436305

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor om eller synpunkter på vår politik.
Läs gärna min blogg: http://www.andreasnorlen.wordpress.com

Med vänliga hälsningar
Andreas Norlén

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s